Seminarier och verkstäder

TUR anordnar varje termin ett antal seminarier och verkstäder. Temat varierar beroende på aktualitet och önskemål. I  TUR:s kalendarium hittar du aktuella datum för nätverk, seminarier, verkstäder, didaktiska kurser och andra aktiviteter som TUR anordnar.

Seminarierna är oftast centrerade kring något specifikt tema som diskuteras utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Verkstäderna är mer praktiskt inriktade.

Återkommande verkstäder ges för ansökningar till Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska utvecklingsfond, TUFF, pedagogisk portfölj samt inför ansökningar om befordran till excellent lärare.

Senast uppdaterad: 2021-10-25