Utbildningsberedningen (UB)

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetsförvaltningen Tuvstarren, Segerstedt
  • Föreläsare: Sammanträde för teknats utbildningsberedning
  • Webbsida
  • Arrangör: Utbildningsberedningen
  • Kontaktperson: Emma Kristensen
  • Sammanträde