NUN

  • Datum: –17.00
  • Plats: Universitetsförvaltningen Tuvstarren, Segerstedt
  • Webbsida
  • Arrangör: Naturvetenskapliga utbildningsnämnden
  • Kontaktperson: Susanne Paul
  • Sammanträde

NUN sammanträder.

Sista datum för att inkomma med ärenden och handlingar är den 16 september 2022.