Välkommen!

Du har valt att studera vid ett universitet med såväl utbildning som forskning i världsklass. Som student hos oss blir du en oumbärlig del av vår dynamik och kreativitet!
 

OBS! Sidorna uppdateras kontinuerligt.

Kom ihåg!

För att behålla din plats måste du tacka ja senast 24 juli 2020, det gör du på antagning.se. Mer om att tacka ja, om terminsstart, studentkonto och annat som rör din studiestart hittar du här på sidan. Det viktigaste har vi även sammanfattat åt dig i en checklista

Vi är övertygade om att du kommer att trivas och få en fantastisk studietid här på Uppsala universitet!

Träffas på webben redan nu

Gå in på Facebook och möt andra som ska plugga samma program som du eller de som redan är studenter i högre årskurser.
(vissa sidor uppdateras först i augusti) 

Reserv- och efterantagning

Reserver 

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för vilket betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon uteblir från uppropet.

Civil- och högskoleingenjörsprogrammen samt Kandidatprogrammet i datavetenskap
Det är viktigt att endast de som är antagna kommer på uppropet. Du som är reserv ska istället se till att vara anträffbar under uppropsdagen och två veckor framåt på det telefonnummer och den mailadress du angett på antagning.se. Reserver kallas i strikt turordning och du ska inte själv höra av dig. 

Övriga program/kurser
Reservantagning till övriga program och kurser sker på olika sätt, information om hur antagningen går till får du via din institution och då oftast på kursens sida i Studentportalen.


Efterantagning

All anmälan, även sen anmälan ska göras på antagning.se. Om det finns en ”Lägg till”-knapp på programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. När din ansökan är färdigbehandlad får du ett antagningsbesked via post eller mejl. Sena anmälningar rangordnas och behandlas i den ordning de kommit in. Du som gjort en sen anmälan kontaktas efter det att reserverna tillfrågats om det finns platser kvar. Du behöver inte själv höra av dig.

Stöd under studierna

Som ny student finns en hel del extra stöd att få för att du ska komma igång med dina studier på ett bra sätt. Det kan handla om allt från kurser i studieteknik till att få de anpassningar som en eventuell funktionsnedsättning kräver. På följande sidor hittar du mer information om det stöd du kan få under dina studier. Missa inte ordlistan med vanliga ord och uttryck som du kommer att stöta på under din tid hos oss.

Kontakta oss

De som jobbar med administrationen kring våra utbildningar kan ge dig svar på många frågor. I de fall de inte själva kan ge svar så kan de tala om vem du ska kontakta för att få svar. Studievägledarna är experter på sina respektive program men kan även svara på allmänna frågor.  

Här hittar du kontaktuppgifter för administratörer och studievägledare på våra olika program/ämnen

Mer information

När du väl orienterat dig och kommit igång med studierna hittar du mer information på dessa webbplatser:

TekNat Studentwebb  (för studenter inom teknik, matematik, data och naturvetenskap)
Studentportalen
Studium
Uppsala universitets centrala studentwebb

Ämnesstudentwebbarna:
Biologi, Informationsteknologi, Fysik och astronomi, Geovetenskap, Kemi, Matematik 

Lärarstudent:
Nyantagen lärarstudent
Ämneslärarprogrammet