Att göra inför terminsstarten

Det är mycket att tänka på när man är ny student. Det kanske är första gången du läser på universitetsnivå. Vi har satt ihop en checklista till dig, som vi hoppas ska kunna vara till hjälp för att komma ihåg allt som behöver fixas.


Kom ihåg att tacka ja!
Ditt antagningsbesked med svarskrav kommer 9 juli. För att behålla din plats på utbildningen måste du tacka ja senast 24 juli. Detta gör du på antagning.se. Önskar du avsäga dig din utbildningsplats? Det går att tacka nej på antagning.se fram till och med den 23 augusti 2020. Efter 23 augusti mailar du till studentservice@angstrom.uu.se eller till din programstudievägledareÄr du reserv? - här hittar du information om vad som gäller för dig.


Skaffa studentkonto
Som student på Uppsala universitet måste du skaffa ett studentkonto.Detta kan du göra från och med att du fått det andra antagningsbeskedet (från 1 augusti). 

Ska du läsa civilingenjörsprogrammet i Energisystem eller Miljö- och vattenteknik ska du även skaffa dig ett studentkonto på SLU (från 4 augusti). Skaffa studentkonto på SLU.


Registrera dig på dina inledande kurser
Med ditt studentkonto ska du registera dig på dina inledande kurser via studentportalenOm din kurs inte finns för webbregistrering var helt lugn, det viktigaste är att du kommer på uppropet.

 
Skaffa Zoom med inloggning från Uppsala universitet

Uppsala universitet använder sig av det digitala mötesverktyget Zoom. Det är viktigt att ni är inloggade som studenter vid Uppsala universitet då ni använder det. Du måste ha studentkonto innan du kan skaffa Zoom för UU studenter. Det kommer att vara möjligt att närvara på uppropet via Zoom.


Missa inte uppropet - det är obligatoriskt!
Här hittar du information om uppropet och information för dig som har förhinder.
 

Sök bostad
Hitta bostad
Skriv dig på din studieort
Har du rätt till bostadsbidrag?

 

Se till att du är försäkrad
Som student vid Uppsala universitet har du en olycksfallsförsäkring som gäller under undervisnignstid och på väg till och från universitetet/undervisningen. Tänk även på bostadsförsäkring samt olycksfallsförsäkring på fritiden. Här hittar du mer information om försäkring.
 

Ansök om studiemedel
Ansök för hela läsåret så slipper du krav på studieresultat efter första terminen. Hur gör jag för att söka studiemedel? och vilken studietid ska jag ange?
 

Skaffa kurslitteratur
Om du är nyfiken på att titta i någon av kursböckerna redan nu så kan du skaffa dem i förväg. Det är dock inte nödvändigt att ha böckerna redan första dagen på kursen om du inte fått annat besked från din lärare.
Vilka kurser ska jag läsa och vilken kurslitteratur gäller?
 

Har du läst kurser på universitet tidigare som kan tillgodoräknas? Kontakta studievägledare för aktuellt program.
 


Meddela oss om du har funktionsvariation och behöver särskilt pedagogiskt stöd. Här kan du läsa om den hjälp du kan få och vem du ska kontakta.

Då en stor del av undervisningen under hösten kommer bedrivas digitalt/ på distans är det viktigt att du har tillgång till dator med internetuppkoppling. Notera att Office 365 ingår för studenter. 

I en övergångsfas finns både Studentportalen som system och Studium. Här ser du både information från lärare, uppgifter till kurser m.m. Studium är det nya systemet och Studentportalet den gamla som är på väg att fasas ut. Vissa kurser finns fortfarande i Studentportalen. Mer information kommer via din lärare eller studievägledare.