Reserv- och efterantagning

Reserver 

Till många kurser och program antas fler studenter än det egentligen finns platser för vilket betyder att det kan behövas många återbud innan några reserver kan antas. Det finns alltså inga garantier för att komma in med reservplats 1, även om någon uteblir från uppropet.

Civil- och högskoleingenjörsprogrammen samt Kandidatprogrammet i datavetenskap
Det är viktigt att endast de som är antagna kommer på uppropet. Du som är reserv ska istället se till att vara anträffbar under uppropsdagen och två veckor framåt på det telefonnummer och den mailadress du angett på antagning.se. Reserver kallas i strikt turordning och du ska inte själv höra av dig. 

Övriga program/kurser
Reservantagning till övriga program och kurser sker på olika sätt, information om hur antagningen går till får du via din institution och då oftast på kursens sida i Studentportalen.


Efterantagning

All anmälan, även sen anmälan ska göras på antagning.se. Om det finns en ”Lägg till”-knapp på programmet är det möjligt att göra en sen anmälan. När din ansökan är färdigbehandlad får du ett antagningsbesked via post eller mejl. Sena anmälningar rangordnas och behandlas i den ordning de kommit in. Du som gjort en sen anmälan kontaktas efter det att reserverna tillfrågats om det finns platser kvar. Du behöver inte själv höra av dig.