Matterepetition och support

Under uppropsveckan ges en repetitionskurs i gymnasiematematik parallellt med välkomstmottagning. Den arrangeras av Uppsala teknikolog och naturvetarkår (UTN) och på den har du automatiskt en plats.

Mattesupport anordnas av Matematiska institutionen. Läs mer information om detta på deras sida.