Upprop och registrering

OBS! Det är obligatoriskt att närvara vid uppropet. Om du inte gör det, och inte har meddelat förhinder, förlorar du din utbildningsplats eftersom vi då kallar en reserv istället. I år kommer man kunna närvara antingen på plats på campus eller via Zoom.  Har du förhinder vid uppropet och vill behålla din plats så måste du anmäla det skriftligt senast dagen innan uppropet. Här hittar du rätt e-postadress att anmäla förhinder till beroende på vilket program du ska gå. Ange program och personnummer i ditt mail. 

Tid och plats för uppropen

 
Måndag 24 augusti uppropsdag i Uppsala

Uppropet är obligatoriskt men du väljer om du vill närvara på campus eller via Zoom. Uppropet som kommer att ske på plats kommer att följa FHM:s rådande restriktioner, som t.ex.utglesning, samling utomhus. Vid minsta symptom ber vi er närvara via Zoom. Tyvärr finns det fortfarande stor risk att det blir ändringar med kort varsel, håll er därför uppdaterade via  teknats corona-infosida och UU:s informationssida om corona.

 • Civil- och högskoleingenjörsprogrammen samt kandidatprogrammet i datavetenskap Länk till Zoom kommer via e-post veckan innan uppropet.                

  ITC kl. 08:00

  Samling vid gräsplanen bakom ITC
  Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik (MI)​Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik (BI)
  Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik (EI) 
  Högskoleingenjörsprogrammet i Medicinsk Teknik (MTi)

Ångströmslaboratoriet kl. 9:00

Samling vid gräsplanen vid Ångström
Civilingenjörsprogrammet i Energisystem (ES)
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (F)
Kandidatprogrammet i Datavetenskap (DV)


ITC kl. 10:00

Samling vid gräsplanen bakom ITC
Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X)
Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik (W)
Civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi (I)
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik med Materialvetenskap (Q)
Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik (E)

Ångströmslaboratoriet kl. 11:00

Samling vid gräsplanen vid Ångström
Civilingenjörsprogrammet i System i Teknik och Samhälle (STS)
Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi (IT)
Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik (K)
                                                                           

 • Kandidatprogram i fysik  (astronomi, fysik, geovetenskap, meteorologi)          Uppropet börjar kl 9:00 i Polhemsalen, Ångström. Det går även att                            vara med via Zoom. Länk meddelas senare.

 • Kandidatprogrammet i geologi                                                                                Ditt upprop är i salen Småland på Geocentrum klockan 8:15.

 • Kandidatprogrammet i kemi                                                                                       Uppropet börjar kl 10:30 i sal B7:101a på BMC, Biomedicinskt centrum. Det går   även att vara med via Zoom, länk meddelas senare.

 • Kandidatprogrammet i matematik                                                                          Uppropet börjar kl 10:00 i Sal 4001, Ångström. Det går även att vara                        med via Zoom, länk meddelas senare.

 • Ämneslärare i matematik                                                                                Uppropet börjar kl 10:00 i Sal 4003, Ångström. Det går även att vara med via Zoom, länk meddelas senare.

Måndag 31 augusti uppropsdag på Campus Gotland

 • Högskoleingenjörsprogrammet i industriell utveckling                                      Uppropet börjar kl 10:15 i Sal E22, Campus Gotland.

 • Kandidatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring                                    Uppropet börjar kl 10:15 i Sal E22, Campus Gotland.
 • Bachelor's Programme in Energy Transition - Sustainability and Leadership​   Roll call at 13:15 in E41, Campus Gotland. Attendance via distance is also possible. More information will be sent out.