Temadag 17 maj: Universum och matematisk fysik

Under de senaste tjugo åren har betydande framsteg gjorts inom både observations- och teoretiska studier av vårt universum. Utveckling inom strängteori har lett till framsteg inom det tvärvetenskapliga området mellan matematik och fysik. Vidare har teknologiska framsteg bidragit till framtagandet av en ny generation avancerade astronomiska teleskop och instrument, både på jorden och i rymden. Detta öppnar upp nya fönster för observationer av astrofysikaliska processer i vårt universum. Vid Uppsala universitet bedrivs forskning inom båda dessa områden.

Denna dag inleds med två introduktionsföreläsningar av välrenommerade forskare som sätter forskningen som bedrivs i Uppsala i en internationell kontext. På eftermiddagen, under två parallella sessioner, hålls djupgående diskussioner och presentationer om den framtida potentialen för teoretiska och praktiska studier av universum där teoretisk astrofysik, rymdfysik, observationell astrofysik, gravitationsvågor samt geometri och fysik spelar stor roll.

Föreläsningar och presentationer kommer att ges på engelska.

Anmälan är nu stängd.

En del föreläsningar och presentationer kommer att livestreamas via zoom. Om de går att ta del av digitalt finns ett (L) efter rubriken. Du behöver inte ha anmält dig för att ta del av föreläsningarna digitalt.

Klicka här för att komma till livestreamingen!

För mer information om programmet, kontakta Eric Stempels och Tobias Ekholm

Program

Location: Ångström Laboratory, house 10, Lägerhyddsvägen 1.
Registration opens at 08.30 outside Eva von Bahr, house 10, Ångström Laboratory.


The morning program takes place in Eva von Bahr.

09.15 - 09.30: Introduction. (L)

09.30 - 10.30: Innovation, Exploration, and the Search for Life Beyond Earth. (L)
Sara Seager, MIT, USA

10.30 - 11.00: Coffee break.

11.00 - 12.00: Building new bridges: geometry and physics. (L)
Sergei Gukov, Caltech, USA


12.00 - 13.30 Lunch and mingle
Lunch-salad can be picked up outside Eva von Bahr. Mingel at floor 1, room 101136.


The parallel sessions takes place at floor 1.

13.30 - 14.30: Parallel sessions (see program below)

14.30 - 15.00: Coffee break

15.00 - 16.00: Parallel sessions (see program below)


PARALLEL SESSIONS

These sessions use a 'drop-in' format, where we showcase the wide range of research projects at our departments, including classical topics, front-line research and popular science. Come and enjoy our continuous presentations or take part in spontaneous discussions. The sessions roughly divide into the following:

Stars and the Galaxy,  room 101142, floor 1.

 • Evolved stars and winds
 • The history of our galaxy
 • First sources of light and dark physics
 • Chemical composition of the Sun and stars

Life and the Universe, room 101132, floor 1.

 • Characterization of exoplanets
 • SETI - the search for extraterrestrial intelligence
 • Stellar activity and magnetic fields
 • The Swedish Meteor Network

Space physics, room 101146, floor 1.

 • Spacecrafts and their instruments
 • Space weather
 • Magnetospheres and ionospheres of planets in the solar system
 • Physics in space: collisionless shocks, magnetic reconnection, turbulence
 • Icy moons in the Solar system
 • Plasma processes at comets

High energy phyiscs enumerative geometry and low dimensional topology, room 101125 and 101127, floor 1.
In this session we will discuss connections between low dimensional topology, enumerative geometry and high energy physics. We will illustrate this via the phenomenon of knotted circles in space. Problems of knots and links serve as illustrations of problems of low dimensional topology. There are many easy to define invariants that distinguish different knots. From a purely topological perspective the nature of these invariants are hard to understand. Over the last decades it has been shown how they arise naturally from high energy physics in combination with enumerative problems in geometry. This allows also for the use of simple combinatorial knot theoretic manipulations to solve hard problems from a completely different area and is a prime example of so called dualities at work in mathematical phyiscs.

Senast uppdaterad: 2022-05-16