Fortbildning

Är du ingenjör eller naturvetare och permitterad? Eller har du tid och vill skola om dig? Se efter om vi kan höja din kompetens med föreläsningsserier, kurser eller något av de kursmoment som vi tillgängliggjort inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden. Vi öppnar även upp några av våra program för sen anmälan den 15 juli.