Föreläsnings- och seminarieserier

UppTalk Weekly

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare

Webinarier i fysik och astronomi

Under våren 2020 arrangerar institutionen för fysik och astronomi en serie öppna populärvetenskapliga föreläsningar och evenemang som ges via Zoom. Lär dig mer om allt ifrån röda jättestjärnor till medicinsk fysik. 

Senaste forskningen inom IT

Forskare från institutionen för informationsteknologi föreläser om det senaste inom områdena artificiell intelligens, internet-of-things, effektiva beräkningar och hur IT kan förbättra hälsan. Föreläsningsserien är en del av uppmärksammandet av institutionens 20-årsjubileum.  

Biomedical Information Technology

Seminarieserie med åtta forskningsseminarier inom "biomedical information technology" (länk till YouTube)

Cyber security

Två inspelade forskningsseminarier (länkar till filmer på YouTube); Securing Web Applications across Tiers och Speculative Side Channel Attacks: Meltdown and Spectre

Senast uppdaterad: 2021-02-11