Ta del av teoretiska kursmoment

Vi har tillgängliggjort delar av våra befintliga kurser med inspelade föreläsningar, lektioner och seminarier. Notera att det inte rör sig om kompletta kurser, ingen anmälan eller registrering sker, allt genomförs genom självstudier utan kontakt med lärare och det delas heller inte ut något intyg på genomförda studier. 

Nedanstående material är licensierat enligt Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
 

Industriell ekonomi

Ta del av hela eller delar av kursen som bygger på böckerna "Management of an Industrial Company" och "Industriföretagets ekonomi". Sammanfattning av kursen med länk till webbsida.


Vindkraft

Vindkraftskurs.se riktar sig till handläggare i kommuner och länsstyrelser samt till alla som vill lära mer om vindkraft. Syftet med kursen är att öka kunskapen om vindkraft och specifikt om frågeställningar som är aktuella vid tillståndsärenden. Samtliga delar av kursen är avgiftsfria och du väljer själv när samt i vilken takt du vill genomföra momenten. Projektledare vid Uppsala universitet har tagit fram kursen tillsammans med experter från flera andra håll.
 

Computer Architecture

En introduktion till datorarkitektur med 12 inspelade lektioner med tillhörande frågor. Du kommer även åt att se in-class problems och laborationer men de kommer inte kunna genomföras på egen hand och ingår därför inte. Du finner kursmaterialet på scalable-learning.com, registrera dig och logga därefter in med YRLRX-25436.
 

Parallel Programming for Efficiency

En kurs på avancerad nivå där du får tillgång till samtliga lektioner (6 st) med tillhörande frågor. Du kommer även åt att se laborationsuppgifter men de kommer inte kunna genomföras på egen hand och ingår därför inte. Du finner kursmaterialet på scalable-learning.com, registrera dig och logga därefter in med RKUSK-47988.
 

Programming Embedded Systems

Fyra lektioner från kurs på avancerad nivå (länkar till filmer på YouTube): Specification, Testing, Debugging och Verification and Model Checking
 

Embedded systems

Första halvan av kurs i Real-time Systems. Kursen är på avancerad nivå (länkar till filmer på YouTube): Block 1 och Block 2

Computational Finance

Fyra webbföreläsningar från kursen Computational Finance: Pricing and Valuation, 5 hp. Lektion 1: Overview of different types of financial derivatives and financial pricing problems, Lektion 2: Overview of solution methods - lattice methods, Monte Carlo-methods and finite differences; del 1, del 2 och del 3, Lektion 3: Monte-Carlo methods (username: compfin12, password: passwd12), Lektion 4: Finite difference methods (username: compfin12, password: passwd12)
 

Sequential Monte Carlo methods

Lektionsanteckningar, slides och uppgifter för hel kurs på avancerad nivå
 

Programmeringsteknik

Föreläsningsbilder, självstuderinguppgifter för introduktionskursen Programmeringsteknik I. Notera att materialet bara är tillgängligt för självstudier, medan man när kursen normalt ges även får handledning och redovisar uppgifterna muntligt.
 

Advanced Software Design

Lektionsbilder och uppgifter för hel kurs på masternivå. Kursen förutsätter grundläggande förkunskaper i "object-oriented programming". 
 

Statistical Machine Learning

Lektionsbilder, uppgifter med mera för hel kurs på avancerad nivå.
 

Reinforcement Learning

Pågående doktorandkurs. Mer material läggs upp under kursens gång. Du finner studieinstruktioner samt övningar och uppgifter som kan användas tillsammans med videoföreläsningar från tredje part och lärobok (fritt tillgängligt som pdf)


Deep Learning

En doktorandkurs designad även för en bredare målgrupp. Du finner lektionsbilder, läsinstruktioner och uppgifter.
 

Operating systems 

Material från två kurser på introduktionsnivå, Operating systems I, 5 hp och Operating systems and process oriented programming 15 hp. 


 

Senast uppdaterad: 2021-02-11