Utbildningssamverkan

Projektbaserade kurser

Genom vår portal Studentkraft kan ni ta del av kunskap från Uppsala universitet och få nya insikter som utvecklar er verksamhet. Som en del i utbildningen genomför studenterna skarpa uppdrag kopplade till näringsliv och samhälle. Studenterna får relevant erfarenhet och ni får en genomlysning av er problemställning och möjlighet att knyta tidig kontakt med potentiella framtida medarbetare.

Gästföreläsningar eller Företagsbesök

Kom och berätta om hur det är att jobba på din arbetsplats. Du kan prata om att jobba i projekt, om forskning, utveckling eller produktion, om ett ”case-study”, om entreprenörskap, om patent, om kvalitetssäkring och regulatoriska krav, eller om en specifik produkt eller process. Det finns säkert något intressant som du kan lära ut till blivande ingenjörer och naturvetare.

Har du möjlighet att ta emot en grupp studenter på din arbetsplats? Bjud in dem till dig på studiebesök.

Examensarbete

Alla studenter måste göra ett examensarbete under utbildningens sista termin. Det består av en arbetsuppgift som ska genomföras självständigt genom att tillämpa de kunskaper och färdigheter som de tillgodogjort sig under sin utbildning. Arbetet kan göras på ett företag eller myndighet, som sedan redovisas på universitetet. Har du någon uppgift/problem som kan lösas på ca 20 veckor? Observera att exjobb förslaget måste godkännas av ansvarig person på fakulteten. Under examensarbetet är studenten berättigad till studiemedel. Annonsera i Uppsala universitetet jobbdatabas om du har ett examensarbete att erbjuda.