Samverkansprogram, nätverk och tekniska plattformar

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet har en rad forskningssamarbeten nationellt och internationellt. Här finner du information om några av dem.

Strategiska innovationsprogram

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) utser strategiska forskningsområden där vi ingår i följande samarbeten, som kallas ”Knowledge and Innovation Communities” (KIC:ar):

Läs mer om EIT

Vi deltar också som samordnare i IoT Sverige (IoT = Internet of Things), ett annat strategiskt innovationsprogram.

Internationella samarbeten och nätverk

Nätverket U4Society

Ett nätverk för samarbete inom utbildning och forskning. Universiteten i Göttingen, Groningen, Gent, Tartu och Uppsala ingår.
Information om U4Society Network hos universitetet i Groningen (på engelska)


Tokyo Tech

Uppsala universitet samarbetar med högt rankade japanska universitetet Tokyo Tech.
Läs artikel om 2014 års ”Joint symposium to strengthen collaborative ties in research and education” (på engelska)

Matariki

Sju av några av världens äldsta universitet samarbetar i vissa frågor. Ingår gör följande lärosäten:

  • Dartmouth College (USA)
  • Durham University (England)
  • Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)
  • Queen’s University (Kanada)
  • University of Otago (Nya Zeeland)
  • University of Western Australia (Australien).
  • Uppsala universitet

Läs mer om Matariki (på engelska)

Fler samarbeten

Fler universitetsövergripande samarbeten listas här

Centrumbildningar

Centrumbildningar är ett sätt att samla och stärka forskningsområden utanför de klassiska ämnena, där samverkan mellan forskare från flera områden blir möjlig. Några ceentrumbildningar omfattar bara forskare inom Uppsala universitetmen många är samarbeten med andra lärosäten och andra parter.

Se våra centrumbildningar

Infrastrukturprojekt

MAX IV-laboratoriet
Världens modernaste anläggning för synkrotronljus. Här kan forskare från hela världen undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än någonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen.

The European Spallation Source (ESS)
Världens mest kraftfulla pulsade neutronspallationskälla som just nu håller på att byggas i Lund. Uppsala universitet har i uppdrag att utveckla ny acceleratorteknik för anläggningen.

Senast uppdaterad: 2023-02-10