Samverkansprogram, nätverk och tekniska plattformar

Strategiska innovationsprogram

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) utser strategiska forskningsområden där vi är med i följande s.k. ”Knowledge and Innovation Communities” (KIC:ar):


Ett annat strategiskt innovationsprogram där vi är med och även samordnar är:

Internationella samarbeten och nätverk

The U4Society Network
Ett nätverk som består av universiteten i Göttingen, Groningen, Gent, Tartu och Uppsala universitet. Syftet är att samarbeta inom utbildning och forskning.
Läs om U4 i Uppsala universitets nyhetsartikel 

Tokyo Tech
Uppsala universitet samarbetar med Tokyo Tech som är ett högt rankat tekniskt universitet i Japan

Matariki
Ett universitetsnätverk med sju medlemmar från hela världen:

  • Dartmouth College (USA)
  • Durham University (England)
  • Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland)
  • Queen´s University (Kanada)
  • University of Otago (Nya Zeeland)
  • University of Western Australia (Australien).
  • Uppsala universitet

Fler samarbeten och nätverk finns samlade på universitetes centrala webb

Centrumbildningar, m.m.

Centrumbildningar är ett sätt att samla och stärka forskningsområden utanför de klassiska ämnena, där samverkan mellan forskare från flera forskningsområden blir möjlig. Några omfattar bara forskare inom Uppsala universitet men många är samarbeten med andra lärosäten och andra parter. Se lista över centrumbildningar, m.m..

Tekniska plattformar

MAX IV Laboratory
Världens modernaste anläggning för synkrotronljus. Här kan forskare från hela världen undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än någonsin. Uppsalaforskare har starkt bidragit till utvecklingen

The European Spallation Source (ESS)
Världens mest kraftfulla pulsade neutronspallationskälla som just nu håller på att byggas i Lund. Uppsala universitet har i uppdrag att utveckla ny acceleratorteknik för anläggningen.

The Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)
Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring inom alla ämnesområden.

Senast uppdaterad: 2022-02-16