Solceller

Hur fungerar en solcellsanläggning? Testa om du kan generera mer elektricitet från solen än din kompis.

Vad ser vi i montern?

I montern visas en villa som har solceller på taket. Solcellerna producerar el när solen lyser på dessa. Men hur mycket som produceras beror på från vilken vinkel solljuset träffar solcellerna och om något skuggar solens ljus som till exempel ett träd eller ett moln. För att själva testa hur elproduktionen påverkas trycker ni antingen på den gula eller den blåa knappen. Detta tänder ficklamporna som ni nu kan använda som minisolar för att lysa på solcellerna. Ljuspinnarna visar hur mycket el solcellen producerar när ni lyser på den. Elen används för att ladda upp elbilarna utanför huset. Hur snabbt det går kan ni se på kabeln och på batterimätarna som finns på biltaken. Fundera på när batteriet laddas som snabbast. Är det när pinnen är full av ljus och solcellen producerar mycket el eller när pinnen är nästan släckt och solcellen producerar lite el? För att kunna testa det mesta kan elbilarna laddas ur genom att trycka på respektive knapp.

Montern är delad i två halvor så att du och en kompis kan tävla om vem som kan styra ljuset från ficklampan på bästa sätt för att kunna ladda sin elbil. Om ni vill tävla mot varandra trycker ni på både den gula och den blåa knappen samtidigt. För att bägge sidor ska vara redo startar en nedräkning med ett trafikljus som går från rött, till gult och till sist till grönt. Sedan tävlar du mot din kompis under en halv minut om vem som kan ladda upp sitt batteri mest. Efteråt kommer pinnen hos den som laddade sitt batteri mest att blinka. Vem var det som vann? Varför tror ni att det blev så?. Huset och bilen i montern är tillverkade med hjälp av en 3D-skrivare. Genom att smälta en tråd av plast som läggs i lager på lager ovanpå varandra, skapas monterns modell.

Vad gör Uppsala universitet på detta område?

På institutionen för materialvetenskap forskas det inom flera olika områden som representeras i den här montern. Avdelningen för solcellstekniker forskar på nya material till nya typer av solceller som kan bli bättre, mer hållbara och billigare än dagens solceller. Det finns även aktiviteter kring solceller, nya tekniker och solcellernas tillämpningar på andra avdelningar och institutioner. Den så kallade additiva tillverkningen som används i 3D-utskrifter används inom flera forskningsprojekt på avdelningen för tillämpad materialvetenskap och på avdelningen för nanoteknologi och funktionella material. Nya typer av batterier som kan komma till användning i framtida elbilar tas fram på institutionen för kemi.

Hur används detta i samhället?

Solceller och elbilar håller på att bli en del av vardagen även här i Sverige, tack vare att solcellstillverkningen har blivit bättre och mycket billigare under de senaste 20 åren. Solceller kan enkelt läggas till på befintliga byggnader där även infrastrukturen för att hantera el redan finns på plats. När det gäller additiv tillverkning så har även denna teknik blivit mer tillgänglig för allmänheten. 3d-skrivare för hemmabruk kan köpas idag på teknik- och leksaksbutiker och mer avancerade tekniker används i industrin. Batterierna har utvecklats och blivit bättre och mer hållbara. Elbilar syns idag på gatan och är en väsentlig del i den utveckling som krävs för att klara av framtidens klimatmål och för att vi ska bli mer oberoende av fossila energibärare.

Senast uppdaterad: 2023-04-26