Så här gick det till

Forskningen handlade om att undersöka vattnet i våra svenska vattendrag. Det kunde vara såväl sjöar, som hav och älvar. Medverkande skolor deltog i ett forskningsprojekt och samlade in resultat som skickades till forskare vid Uppsala universitet. 

Valmöjligheter
Projektet kunde fungera som ett fristående laborationstillfälle, men det gick även att knyta an till projektet inom flera skolämnen. Färdiga extrauppgifter, samt en lista med tips och fördjupningsförslag fanns i lärarhandledningen som skickades till deltagande klasser. Vi kunde därutöver tipsa om några experiment på temat vattenrening:

 1. Bra och pedagogiskt filmad laborationshandledning om vattenrening från Yle.fi (på finlandssvenska)
 2. Experiment med arméns vattenreningsteknik från Naturskyddsföreningen

Frågor till ansvarig forskare
I samband med att lådorna skickades ut fanns det möjlighet att anmäla klassen till en digital frågestund (skype-möte) med vår ansvarige forskare Gesa Weyhenmeyer. Då kunde eleverna förbereda frågor som sedan Gesa fick svara på "live".

Insamling och analys
Under augusti/september samlade eleverna in resultat genom att:

 • undersöka vattenfärg
 • mäta temperatur
 • undersöka bottenfauna
 • testa pH-värde i vatten

Resultaten skickades sedan in till Uppsala universitet tillsammans med vattenprov. Våra forskare sammansställde resultaten och efter det återrapporterades det till eleverna.

Material
Uppsala universitet stod för det material som behövdes för att kunna genomföra undersökningen.

 • lärarhandledning
 • elevprotokoll
 • håvar
 • termometer
 • luppar
 • petriskålar
 • pennor
 • plasttråg
 • lackmuspapper
 • provrör
 • frankerade påsar att skicka tillbaka provören i

Frivilligt tävlingsmoment
Klasserna skulle presentera sitt resultat på ett valfritt innovativt sätt. En jury utsåg vinnarklassen som fick 5000 kronor.

Avslutning
Det sammanställda resultatet presenterades i november 2016.