Frågor & svar

Det digitala mötet med forskaren, är det till för läraren eller för eleverna?
Det är främst till för eleverna, så att de kan ställa sina frågor. Det kommer att erbjudas skype-möten på 15 minuter som "släpps" den 8 augusti. 

Har ni fullt med klasser till Brunt Vatten?
Ja, vi har nu uppnått vårt maxantal.

Kom alla klasser jag anmälde med, trots att vi stod på reservlistan?
Ja, om du fått en bekräftelse på att du och dina elever blivit anmälda innebär det att antalet klasser du uppgivit i anmälan är anmälda.

Kan jag delta med fler klasser än en?
Ja, det går att anmäla flera klasser i en och samma anmälan.

Kan jag delta med mina förskolebarn?
Nej, till det här projektet har vi valt att rikta oss mot högstadieelever.

Måste provtagningen göras i en sjö, eller går det bra med en å?
Det går bra att göra provtagningen i vilket vattendrag som helst.

Kostar det något att delta i projektet?
Nej, allt material som behövs för att genomföra uppdraget skickas ut från Uppsala universitet.

Jag har anmält en klass men har i efterhand kommit på att jag vill anmäla en till, är det möjligt?
Om det finns platser kvar går det bra att kontakta oss för att lägga till en klass i anmälan.

Hur lång tid kommer arbetet att ta?
Själva uppdraget/exkursionen är tänkt att göras på en och samma dag. Rapporteringen sker på plats, dels i ett manuellt protokoll men också i en internationell applikation. Tanken är därför att när ni lämnar sjön/vattendraget ska uppdraget vara slutfört. Om ni väljer att delta i tävlingen är det helt upp till er själva att välja hur mycket tid ni vill lägga på det.

Är det okej att bara göra några delar av uppdraget?
Det finns några saker som är obligatoriska för alla som deltar:

  • undersöka vattenfärg
  • mäta temperatur
  • undersöka bottenfauna
  • testa pH-värde i vatten
  • skicka in resultaten          

Jag har anmält mig, vad händer nu?
Först får du ett bekräftelsemejl till den mejladress du angivit i anmälan. Därefter är det bara att vänta på augusti då vi skickar ut materialet till den adress du angivit i anmälan. Innan dess krävs inga förberedelser.

Kan samma klass göra undersökningarna på olika dagar och vid olika platser?
Ja, så länge ni fyller i datum, tid och plats i protokollet. Dock ser vi gärna att så många prover som möjligt kommer från samma vatten.

När ska uppdraget genomföras?
I augusti/september.

Jag vill ha mer information om projektet, hur får jag tag på det?
Titta gärna runt på vår webbsida och se på informationsfilmen. I materialet vi skickar ut i augusti kommer mer detaljerad information finnas.

Vi kommer inte hinna delta i tävlingen, kan vi anmäla oss ändå?
Ja, det är frivilligt att delta i tävlingen.

Kan vi skicka in flera tävlingsbidrag från samma klass?
Nej, vi tar endast emot ett tävlingsbidrag per klass.

Vad krävs av tävlingsbidragen?
Tävlingskriterier kommer finnas i lärarhandledningen som skickas ut tillsammans med resten av materialet.

Hur får jag tag på materialet?
Materialet skickas ut till den adress du angivit i anmälan. Utskick görs under vecka 32.

Får jag behålla materialet när uppdraget är slutfört?
Ja, allt material, förutom provrören som skickas in till oss med vattenprover, får behållas.

Jag slutar, kan min efterträdare ta över jobbet med projektet?
Absolut, så länge resultaten kommer in i tid. Vi uppskattar om ni meddelar oss om ändring av kontaktperson.

Vad har ni för kvalitetsgranskning?
Kvalitetsgranskning sker på limnologiska avdelningen på Uppsala Universitet. Kvalitetsgranskningen sker i tre olika steg:

1. elevernas inrapporterade data jämförs med Sveriges miljöövervakningsdata och med modellerade data på vatten därifrån eleverna tog sina prover

2. elevernas inrapporterade data jämförs med mätningar som gjorts på Uppsala Universitet

3. i de fall inrapporterade data och/eller analyserade värden visar intressanta/avstickande värden återbesöks provtagningsplatsen och nya prover tas av ett ackrediterad laboratorium

Vem bekostar porto när vi ska skicka in provrören?
Uppsala universitet. I det material vi skickar ut kommer det finnas frankerade påsar.

Vi glömde att genomföra ett moment, kan vi skicka in våra resultat ändå?
Vi tar gärna emot resultaten även om det är ofullständiga.