Återkoppling, utvärdering och resultat

Skolelevernas mätningar och prover har nu bidragit till en forskningsstudie som publicerats i Scientific Reports, en tidskrift av utgivarna bakom Nature. 

Forskningsledare Gesa Weyhenmeyer har gjort en Power Point presentation med återkoppling till skolklasserna om hur projektet gått och vilket resultat det gett

OBS! Sätt på högtalaren så att ni hör Gesa berätta till presentationen.

Här kan du se fler bilder från provtagningarna från skolklasserna.