Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat frågor som uppstått inför och under projektets gång. 

Uppdraget

Hur går det till att delta med en skolklass i projektet?
Här hittar du instruktioner för hur ni deltar i projektet.

Hur mycket tid kommer deltagandet att ta i anspråk?
Introduktionen och forskarskolan beräknar vi med att läraren kan genomföra under 1-2 lektioner. Därefter genomför eleverna sina intervjuer utanför skoltiden. Det är naturligtvis bra om läraren följer upp efteråt hur intervjuerna har gått att genomföra. Dessutom finns det föreslagna, frivilliga extrauppgifter för lärare och elever som vill göra ännu mera.

När kommer resultatet att presenteras?
I november och december 2021 kommer forskarna att börja sammanställa de inskickade svaren. Till de klasser som har medverkat kommer en feedback ges från forskarna i december månad. Därefter kommer forskarna att fortsätta med sin forskning som kan vara flera år framåt i tid.

Deltagande och anmälan

Hur anmäler jag min klass?
Klicka här för att komma till anmälningssidan

Kostar det någonting att delta?
Nej, deltagandet är kostnadsfritt

Hur många elever kan delta i projektet?
Det finns ingen begränsning i hur många elever som kan delta i projektet. Ju fler elever som deltar desto bättre underlag skapas för forskarna i forskningsprojektet. Målet är att minst 200-250 skolklasser deltar i projektet.

När är sista datum att anmäla sin skolklass?
Anmälan till Energiforskarna var öppen 13 september till 15 november och är nu stängd. De skolklasser som är med i projektet kan fortsätta rapportera in intervjusvar ända till den 23 december. Det är läraren som anmäler klassen till projektet.

Allmän information

Jag vill ha mer information om projektet, hur får jag tag på det?
Titta gärna runt på vår webbsida och se på informationsfilmen. 

 

Senast uppdaterad: 2022-02-04