Lärarhandledning

Nedan hittar du dokument som guidar dig som lärare i hur man genomför projektet, hur du kan introducera dina elever till att bli medforskare samt extrauppgifter om du önskar jobba mer kring temat i projektet med dina elever. Det finns även ett dokument som handlar om projektets kopplingar till kursplaner.

Lärarhandledning
Här hittar du lärarhandledningen innehållande en guide för lärare som beskriver hur man genomför projektet med sin skolklass

Forskarutbildning för medforskare
Här hittar du en instruktion för hur du som lärare introducerar dina elever till att bli medforskare

Frivilliga extrauppgifter
Här hittar du extra, icke obligatoriska, uppgifter om du som lärare önskar jobba mer kring temat i projektet med dina elever

Kopplingar till kursplaner
Här hittar du projektets kopplingar till kursplaner

Instruktion - såhär går det till

Instruktion för lärare:

1. När du är anmäld till projektet kommer du att få en länk till en sida där eleverna ska rapportera in sina intervjusvar. Du som lärare delar med dig av länken till dina elever inför att de ska genomföra intervjuerna. Med hjälp av länken kan eleverna logga in till enkäten där de under pågående intervju fyller i och rapporterar in sina intervjusvar. Eleverna kan använda sin smartphone eller dator. Du kan även skriva ut frågorna på papper i förväg och låta eleverna mata in svaren i enkäten vid ett senare tillfälle. Utskrivbar pdf.

2. Läs igenom lärarmaterialet: Lärarhandledningen och Forskarutbildning för medforskare. 

3. Introducera eleverna till projektet genom att titta på filmen och förbered er genom att arbeta igenom instruktionerna för ”Forskarutbildning för medforskare”. Gå igenom med eleverna hur de kan lägga upp intervjusituationen och vilka de planerar att intervjua. Det är rimligt att varje elev intervjuar 2-3 vuxna personer, exempelvis föräldrar eller grannar i deras närhet. 

4. Eleverna kan därefter genomföra och rapportera in sina intervjuer efter skoltid. När eleverna har skickat in sina intervjusvar är er del som medforskare i projektet färdigt! Om ni önskar följa upp detta med kompletterande arbete, finns förslag till frivilliga extrauppgifter och även en tävling som ni kan ställa upp i. Läs mer i dokumentet ”Frivilliga extrauppgifter

Läs mer under "Frågor och svar"

5. I december kommer vi via mejl återkoppla till alla som deltagit med ett resultat från forskarna. Då koras även vinnarna för vår tävling!

Instruktion för elever: 

1. Gå in på enkätsidan via den länk du har fått från din lärare. När du är inloggad kan du börja din intervju och fylla i intervjusvar. Du kan också be din lärare om att få frågorna utskrivna på ett papper, så att du kan fylla i svaren för hand. Sedan kan du rapportera in intervjusvaren i enkäten nästa gång du har tillgång till en smartphone eller dator. 

2. På enkätsidan finns alla frågor som du ska läsa upp för den person som blir intervjuad. Klicka i eller skriv in de svar som din intervjuperson säger. Om en person inte vill svara på en fråga kan du hoppa över den. Kom ihåg att du ska intervjua vuxna personer i din närhet, till exempel en förälder eller granne. 

3. Du kan ändra svaret om personen du intervjuar ångrar sig och vill svara något annat. 

4. När du är klar med alla frågor, klickar du på ”skicka”. Nu är du klar med en intervju!  

5. När du vill intervjua nästa person gör du likadant igen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-29