Energiforskarna

Energiforskarna är ett forskningsprojekt där Sveriges elever i åldrarna 10-15 år får chansen att delta i riktig forskning.

I dag behöver vi tillföra stora mängder energi för att vårt samhälle ska fungera. Men för att säkerställa att produktionen av energi inte bidrar till växthuseffekten behöver vi utveckla nya och smarta sätt att framställa och använda oss av energin. Vi behöver även försäkra oss om att den förnybara energitekniken når alla oavsett vem man är samt hur och var man bor.

I detta forskningsprojekt vill forskare ta reda på olika samhällsgruppers inställning till energiframställning och nya former av tekniska lösningar. Vad finns det för attityder kring ny energiteknik som solceller, elbilar och energisnåla byggnader? Spelar det någon roll var och hur människor bor när det gäller dessa attityder? Och vad tycker människor egentligen om förnybar energi?

Det är här Sveriges grundskoleelever kommer in i bilden. Din skolklass kan bidra till forskningen genom att intervjua grannar och familjemedlemmar om hur de tänker kring förnybar energi. Denna information gör att forskare vid Uppsala universitet kan ta ett viktigt steg framåt för att förstå vad människor tycker och hur vi kan få smarta energilösningar att göra nytta.

Vilka forskare ingår i projektet?
De forskare som ingår i projektet är verksamma vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Ångströmlaboratoriet. IBF är ett mångvetenskapligt institut som bedriver forskning om bostäder och städer. Ångströmlaboratoriet är ett av Sveriges ledande center för energiforskning gällande förnybar energiteknik.

Senast uppdaterad: 2021-08-13