Forskardag för gymnasiet

Välkommen till en dag där du och dina elever får ta del av aktuell forskning inom naturvetenskap och teknik hos oss på Uppsala universitet.

Läs mer om dagens innehåll och anmäl dig

Välkommen till Uppsala Universitets forskardag för gymnasiet!

På Uppsala universitet sker världsledande forskning inom naturvetenskap och teknik. Här utvecklas extremt tunna solfilmsceller, vågkraft och ny rymdteknik, det forskas på atomtunna material, stjärnornas fysik och bakteriers antibiotikaresistens.

Under forskardagen får gymnasieelever på naturvetenskapliga och tekniska program under två timmar ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den, ställa frågor till forskarna och lära mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

Tid och plats


19 november 2019
Kl. 13:00 - 15:00
Ångströmlaboratoriet, Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Biomedicinskt centrum (BMC). 

Dagen är kostnadsfri.

Dagens Innehåll

Forskardagen erbjuder 6 parallella spår; Teknik, Fysik, Kemi, Astronomi, Geovetenskap och Biologi, eleverna anmäls till och följer ett spår under dagen. Varje spår innehåller två föreläsningar av forskare från ämnesområdet. Föreläsningarna är 30-35 min långa och tar upp forskarens frågeställning, undersökningar, resultat och diskussion. Efter varje föreläsning kommer det finnas tid för frågor. Forskarprogrammet presenteras längre fram i höst.

Mellan föreläsningarna bjuds på frukt och det finns chans att träffa några aktiva universitetsstudenter för att prata om utbildningar och hur det är att studera vid universitetet.

Koppling till läroplanen

Ett sätt att använda Forskardagen i undervisningen är att inför besöket arbeta med det naturvetenskapliga arbetssättet och språket. Under besöket kan eleverna träna anteckningsteknik för att efter besöket bearbeta materialet och presentera det för elever som deltagit i andra spår, eller i form av ett fördjupande arbete kring naturvetenskaplig forskning.

Forskardagen ger också stor möjlighet att arbeta med kunskapskravet att diskutera ämnets betydelse för individ och samhälle, genom den aktuella forskning som presenteras. Eleverna kan inför dagen förbereda frågor till forskarna eller följa upp dagen genom att i klassen diskutera t.ex. forskningens samhällspåverkan, betydelse för en hållbar utveckling, eller etiska aspekter på forskning.

ANMÄLAN

Det finns 70-120 platser till respektive ämnesspår och platserna fördelas efter först till kvarn. Eleverna kan fördelas på flera olika spår, ange i så fall antal elever per spår i anmälan. Medföljande lärare ska finnas till varje anmält spår.

Nivån på föreläsningarna är bäst lämpad för gymnasieelever åk 2-3, men alla årskurser är välkomna.

Anmälan sker genom att skicka följande information till maria.carlander@uadm.uu.se;
Skolans namn, kontaktperson, antal elever och medföljande lärare, samt önskat spår.

Dagen är kostnadsfri.

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.