Forskardag för gymnasiet

Välkommen till en dag där du och dina elever får ta del av aktuell forskning inom naturvetenskap och teknik hos oss på Uppsala universitet.

Läs mer om dagens innehåll och anmäl dig

Välkommen till Uppsala universitets forskardag för gymnasiet!

På Uppsala universitet sker världsledande forskning inom naturvetenskap och teknik. Här utvecklas extremt tunna solfilmsceller, vågkraft och ny rymdteknik, det forskas på atomtunna material, stjärnornas fysik och bakteriers antibiotikaresistens.

Under forskardagen får gymnasieelever på ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den och lära sig mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

Tid och plats
  • 21 november 2023 kl. 13-15.
  • På campus (BMC, EBC, Geocentrum och Ångströmlaboratoriet.
  • Dagen är kostnadsfri.

Kontaktperson:
Maja Garde Lindholm

Dagens innehåll

Forskardagen erbjuder fem parallella spår: biologi, fysik/astronomi, jorden och klimatet, kemi och matematik/IT. Varje spår innehåller två föreläsningar av forskare från ämnesområdet. Föreläsningarna är 30-40 min långa och tar upp forskarens frågeställning, undersökningar, resultat och diskussion. Efter varje föreläsning kommer det finnas tid för några frågor.

Syftet med forskardagen är att erbjuda populärvetenskapliga föreläsningar som inspiration och för koppling till undervisningen. Förslag på hur du kan koppla besöket till läroplanen står längre ner på sidan. För utbildningsinformation rekommenderar vi att ni besöker vårt Öppet hus som anordnas under vårterminen. Informera gärna dina elever om syftet med dagen så de kommer med rätt förväntningar.

ANMÄLAN

Anmälan sker genom att skicka följande information till maja.garde.lindholm@uu.se:

  • Skolans namn
  • Kontaktperson
  • Antal elever och medföljande lärare
  • Önskat spår

Eleverna kan fördelas på flera olika spår, ange i så fall antal elever per spår i anmälan. Medföljande lärare finnas till varje anmält spår. Platserna fördelas enligt först till kvarn.

Dagen är kostnadsfri.

Koppling till läroplanen

Ett sätt att använda Forskardagen i undervisningen är att inför besöket arbeta med det naturvetenskapliga arbetssättet och språket. Under eventet kan eleverna träna anteckningsteknik för att efter eventet bearbeta materialet och presentera det för elever som deltagit i andra spår, eller i form av ett fördjupande arbete kring naturvetenskaplig forskning.

Forskardagen ger också stor möjlighet att arbeta med kunskapskravet att diskutera ämnets betydelse för individ och samhälle, genom den aktuella forskning som presenteras. Eleverna kan följa upp dagen genom att i klassen diskutera t.ex. forskningens samhällspåverkan, betydelse för en hållbar utveckling, eller etiska aspekter på forskning.

Program för dagen

Flera av titlarna är fortfarande arbetstitlar (i kursivt).

Biologi

13.15–14.00
Daniel Jones, Försvar och självskada i bakteriernas ekologi.

14.15–15.00
Joëlle Rüegg, Gör plasten oss dum? Hur plastkemikalier påverkar hjärnutvecklingen.   

Fysik och astronomi 

13.15–14.00
Martin Sahlén, Mörker och gryningsljus – kosmisk astronomi från jorden, rymden och månen. 

14.15–15.00
Petra Jönsson, Magnetism och kompositmaterial på nanometerskala. 

Jorden och klimatet

13.15–14.00
Johanna Mård, Varning för översvämning.

14.15–15.00
Madeleine Bohlin, Jordens geologiska historia: från eldklot och snöbollsjord till planeten vi känner i dag.

Kemi 

13.15–14.00
Helena Danielsson, Molekylära interaktioner, enzymer och läkemedelsutveckling. 

14.15–15.00
Gerrit Boschloo, Kemin i solceller.

Matematik och IT 

13.15–14.00
Anna Sakovich, Geometrisk analys och matematisk relativitetsteori, eller vad svarta hål och såpbubblor har gemensamt.

14.15–15.00
David Sumpter, AI och hur den kan användas.

Hitta mer aktiviteter för skolan!

uu.se/skola kan du söka i hela Uppsala universitets aktivitetsutbud för skolan och förskolan. Prenumerera på de områden som är intressanta för dig och din undervisning!

Senast uppdaterad: 2023-11-06