Forskardag för gymnasiet

Välkommen till en dag där du och dina elever får ta del av aktuell forskning inom naturvetenskap och teknik hos oss på Uppsala universitet.

Läs mer om dagens innehåll och anmäl dig

Välkommen till Uppsala universitets forskardag för gymnasiet!

På Uppsala universitet sker världsledande forskning inom naturvetenskap och teknik. Här utvecklas extremt tunna solfilmsceller, vågkraft och ny rymdteknik, det forskas på atomtunna material, stjärnornas fysik och bakteriers antibiotikaresistens.

Under forskardagen får gymnasieelever på naturvetenskapliga och tekniska program ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den och lära sig mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

Tid och plats
  • 23 november 2021 kl. 13-15.
  • På campus (BMC, EBC, Geocentrum, ITC och Ångströmlaboratoriet.
  • Dagen är kostnadsfri.

Kontaktperson:
Maja Garde Lindholm

Dagens Innehåll

Forskardagen erbjuder 6 parallella spår: Biologi, Fysik/astronomi, Geovetenskap, Kemi, Matematik/IT och Teknik. Varje spår innehåller två föreläsningar av forskare från ämnesområdet. Föreläsningarna är 30-40 min långa och tar upp forskarens frågeställning, undersökningar, resultat och diskussion. Efter varje föreläsning kommer det finnas tid för några frågor.

Nedan ser ni de forskare som föreläser på respektive spår. Flera av titlarna är fortfarande arbetstitlar och kommer att uppdateras.

BIOLOGI
Magnus Lundgren - ”Genteknik och dna: från stenåldern till framtiden"
Sophie Karrenberg - "Evolutionär ekologi och genetik hos växter"

FYSIK / ASTRONOMI
Jonas Fransson - "DNA-spiraler och en kvantmekanikers sätt att förstå världen"
Jennifer Greco - "Astronomy - stars, planets and life"

GEOVETENSKAP
Steffi Burchardt - "Vulkaner och geovetenskaper"
Gabriele Messori - "Klimatförändringar och extremt väder: det nya normala?"

KEMI
Roland Lindh - "Kvantkemi och kemins utmaningar i framtiden"
Sigrid Berglund - "Artificiella metallenzym för vätgasframställning"

MATEMATIK / IT
Seidon Alsaody - "Vad har fyrdimensionella algebror med flygplansstyrning att göra?"
Anders Hast - "Hur AI och bildbehandling kan användas inom olika områden"

TEKNIK
Lena Klintberg - ”Materialvetenskap: möjligheter och utmaningar”
Jens Engström - "Vågkraft - energi från havet"

ANMÄLAN

Anmälan sker genom att skicka följande information till maja.garde.lindholm@uadm.uu.se:

  • Skolans namn
  • Kontaktperson
  • Antal elever och medföljande lärare
  • Önskat spår

Eleverna kan fördelas på flera olika spår, ange i så fall antal elever per spår i anmälan. Medföljande lärare finnas till varje anmält spår. Platserna fördelas enligt först till kvarn.

Dagen är kostnadsfri.

Koppling till läroplanen

Ett sätt att använda Forskardagen i undervisningen är att inför besöket arbeta med det naturvetenskapliga arbetssättet och språket. Under eventet kan eleverna träna anteckningsteknik för att efter eventet bearbeta materialet och presentera det för elever som deltagit i andra spår, eller i form av ett fördjupande arbete kring naturvetenskaplig forskning.

Forskardagen ger också stor möjlighet att arbeta med kunskapskravet att diskutera ämnets betydelse för individ och samhälle, genom den aktuella forskning som presenteras. Eleverna kan följa upp dagen genom att i klassen diskutera t.ex. forskningens samhällspåverkan, betydelse för en hållbar utveckling, eller etiska aspekter på forskning.

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?

Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.

Senast uppdaterad: 2021-11-19