Forskardag för gymnasiet

Välkommen till en dag där du och dina elever får ta del av aktuell forskning inom naturvetenskap och teknik hos oss på Uppsala universitet.

Läs mer om dagens innehåll och anmäl dig

Välkommen till Uppsala Universitets forskardag för gymnasiet!

På Uppsala universitet sker världsledande forskning inom naturvetenskap och teknik. Här utvecklas extremt tunna solfilmsceller, vågkraft och ny rymdteknik, det forskas på atomtunna material, stjärnornas fysik och bakteriers antibiotikaresistens.

Under forskardagen får gymnasieelever på naturvetenskapliga och tekniska program ta del av aktuell forskning från några av dem som utför den och lära mer om både forskningen och om hur ett naturvetenskapligt arbetssätt går till i praktiken.

Tid och plats

17 november 2020
Digitalt event 
Dagen är kostnadsfri.

Kontaktperson:
Maja Garde Lindholm

Dagens Innehåll

Forskardagen erbjuder ett antal föreläsningar i Fysik, Kemi, Astronomi, Biologi, Teknik, Geovetenskap och Matematik. På grund av osäkerheten kring vilka corona-restriktioner som kommer gälla den 17:e november har vi valt att spela in föreläsningarna i förväg, eftersom det blir mer flexibelt för er och era elever. Det här innebär även att ni kan välja att låta era elever titta på flera föreläsningar och inte nödvändigtvis följa ett ämne.

PROGRAM

Föreläsningarna publicerades den 17:e november och låg uppe i 1 vecka. 

Svara gärna på vår utvärdering och hjälp oss bli bättre!

 • Astronomi
  • Terese Olander - Stjärnljus och galaxens historia: Spektroskopi
  • Alvin Gavel - Stjärnljus och galaxens historia: Galaktisk arkeologi
    
 • Biologi
  • Per Alström - Hur kan en pilgrimsfalk vara närmare släkt med en gråsparv än med en duvhök?
    
 • Fysik
  • Magdalena Larfors – Svarta hål: kan strängteori berätta vad som ligger bortom horisonten?
  • Mattias Klintenberg - Elektroner, krumelurer och sånt… eller: Hur kan en materialteoretikers forskning motverka atombombstester och samtidigt bidra till förbättrad biomedicinsk avbildningsteknik? 
    
 • Geovetenskap
  • Björn Lund – Jordbävningar - Kan vi få stora skalv i Sverige?
    
 • Kemi
  • Ylva Ivarsson – Vilka interaktioner sker i en mänsklig cell, och hur kapas de av virus?
  • Jonas Mindemark - Batterier: Nobelpris, elbilsrevolutionen och batterier utan F
    
 • Matematik
  • Georgios Dimitroglou Rizell - Matematiska knutar
  • Cecilia Holmgren - Sjukdom, Död, Dataalgoritmer och Slumpträd
    
 • Teknik
  • Maria Tenje  -  Mikrotekniken ersätter djurförsök
  • Mauritz Andersson – Eldrivet flyg - funkar det? 
    

Koppling till läroplanen

Ett sätt att använda Forskardagen i undervisningen är att inför besöket arbeta med det naturvetenskapliga arbetssättet och språket. Under eventet kan eleverna träna anteckningsteknik för att efter eventet bearbeta materialet och presentera det för elever som deltagit i andra spår, eller i form av ett fördjupande arbete kring naturvetenskaplig forskning.

Forskardagen ger också stor möjlighet att arbeta med kunskapskravet att diskutera ämnets betydelse för individ och samhälle, genom den aktuella forskning som presenteras. Eleverna kan följa upp dagen genom att i klassen diskutera t.ex. forskningens samhällspåverkan, betydelse för en hållbar utveckling, eller etiska aspekter på forskning.

ANMÄLAN

Ingen anmälan krävs.

Dagen är kostnadsfri.

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?

Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.