Gör gymnasiearbete om solceller

Kontaktperson

Under hösten har du/ni möjlighet att göra ett gymnasiearbete om solceller i samarbete med Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala Universitet. Ni får möjlighet att förbereda ett experiment där ni gör egna Grätzelsolceller med hjälp av ett laborations-kit som lånas från universitet. Ni får även möjlighet att vid två tillfällen träffa forskare och lära er mer kring solcellsforskning, träffa de andra eleverna som är med på projektet samt få stöd i ert arbete.

Universitetet bjuder in till två träffar efter skoltid (på Ångströmlaboratoriet, 10 oktober och 8 november kl. 17:30-19:00) samt lånar ut labbmaterial. Du/ni anger i anmälan om ni arbetar tillsammans i en mindre grupp eller om du arbetar individuellt, samt uppger kontaktuppgifter till ansvarig lärare på skolan.

Vi har ett antal platser kvar. Du kan fortfarande anmäla dig eller din grupp genom att maila till maja.garde.lindholm@uadm.uu.se och ange ditt namn och din skola samt namn och epost till ansvarig lärare.

Upplägget kommer vara att universitetet bjuder in till en introducerande träff där en av våra forskare berättar om solceller rent generellt, samt mer ingående om Grätzelsolceller. Det kommer även bli en genomgång av vetenskaplig metodik och statistik, så ni får en översikt över hur ni ställer upp hypotes och experiment samt analyserar resultat. Det kommer finnas möjlighet att diskutera er hypotes och få feedback. Sedan får ni, tillsammans med ansvarig lärare, låna en skolcells-låda som innehåller komponenter för att bygga egna solceller. Ni genomför era experiment på skolan med stöd av skolans kemilärare. Efter ca. en månads labborationstid träffas vi igen och samlar ihop eventuella frågor och diskuterar hur ni kan analysera era resultat. Även lärarna är välkomna att delta på träffarna.

Vår förhoppning är att alla kommer till första mötet med en idé kring vad ni vill göra med materialet.

Ni kan till exempel:

  • jämföra olika infärgningar för att skapa den mest effektiva solcellen,
  • välja en mer teoretisk inriktning där ni gör få försök och istället fokuserar på hur solcellerna fungerar rent kemiskt,
  • använda solcellerna till att driva något ni själva bygger och på så sätt få en tydligare teknikinriktning på ert arbete,
  • kombinera laborationerna med en mer samhällsvetenskaplig diskussion kring energiomställning.

Frågor om projektet skickas till maja.garde.lindholm@uadm.uu.se

Mer information om skolcells-lådorna 

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?
Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.