Om konceptet massexperiment/Citizen Science

Massexperimentet är ett exempel på medborgarforskning – citizen science – ett snabbt växande fenomen där icke-forskare medverkar i forskning genom samarbete med professionella forskare. Detta är ett spännande sätt att få förståelse för forskning generellt bland allmänheten men samtidigt höja medvetenheten/kunskapen inom ett visst stoffområde för en bestämd målgrupp. Dessutom kan massexperiment ge direkt stöd till forskningen genom att kunna fånga in stora mängder med data på kort tid.