Massexperiment 2018

Under höstterminen 2018 pågick ett forskningsprojekt där högstadieelever tillsammans med våra forskare mäter strålning i vår omgivning. 

Så här gick projektet till / Lärarhandledning