Programmerings- center

Testa på programmering på nya sätt! Workshops för elever och lärare

PROGRAMMERINGSCENTER

Bygg en LEGO-robot och få den att ta sig igenom hinderbanan, lyssna på forskning om programmeringsundervisning i skolan, eller lär dig att använda Python i undervisningen. På programmeringscenter finns praktiska workshops för skolklasser, och inspirationsworkshops för dig som lärare.

Under senare delen av VT2023 kommer vi att börja ge workshops i liten skala, för att under HT2023 börja erbjuda fler tillfällen.

Syfte

Att låta elever i åk 4-9 få prova på programmering på ett roligt och inspirerande sätt, för att väcka intresse för teknik och naturvetenskap. Att bidra till måluppfyllelsen i skolundervisningen i programmering och att inspirera lärare i sin programmeringsundervisning.

Om

Alla programmeringsworkshops är kostnadsfria och ges på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet. För att boka workshops under HT2023, kontakta Projektledare Maria Carlander under höstterminen.

Hitta mer aktiviteter för skolan!

uu.se/skola kan du söka i hela Uppsala universitets aktivitetsutbud för skolan och förskolan. Prenumerera på de områden som är intressanta för dig och din undervisning!

Senast uppdaterad: 2023-03-10