Workshopar för lärare

Programmeringscenter

LEGO-workshops på Programmeringscenter pausade tills vidare

Som statlig myndighet följer Uppsala universitet de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Sveriges regering ger med avseende på situationen med COVID-19. Kravet på social distansering i Universitetets lokaler gör att LEGO-workshops just nu inte är möjliga att hålla.

Vi saknar er, och så fort läget och rekommendationerna förändras kommer vi att återuppta LEGO-programmeringen! Vid frågor; kontakta Programmeringscenter@uadm.uu.se

Lärarworkshops i programmering på distans

Under senhösten och vintern planerar Programmeringscenter att erbjuda lärarworkshops i programmering på distans. Som deltagande lärare kan du då få input, fortbildning och tips till din undervisning i klassrummet, utan att åka till Programmeringscenter. Kurser och datum publiceras på hemsidan och Pedagog Uppsala så fort de är satta.

Kom på Hösthack!

Den 19e november bjuder Programmeringscenter, Uppsala kommun och Kodcentrum in till en kväll om och med programmering. Forskare från Uppsala universitet delar sina resultat och pågående forskningsprojekt kring programmeringsundervisning, och i en praktisk valbar workshop ges inspiration och programmeringstips.
 

Programmering för lärare

Ska du börja undervisa i programmering, men saknar verktygen? Eller arbetar du redan med programmering i skolan eller förskolan och vill lära dig mer, eller andra typer av programmering? Gå en workshop!

Om workshoparna

På Programmeringscenter ges fristående och kostnadsfria workshops i programmering för lärare från förskolan till gymnasiet. Våra workshopar fokuserar på programmeringens olika begrepp och system och hur man kan lära ut dessa i praktiska programmeringsmiljöer i skolan. Under workshoparna används ibland en utvald programmeringsmiljö (t.ex. Python, blue-bot eller scratch) eller så kan flera olika miljöer användas under samma workshop. Våra workshops delas inte in efter åldersnivå utan efter typ av programmering, och du väljer fritt workshop efter vilken typ av programmering du vill lära dig mer om! Målet är att du ska gå ifrån utbildningen med konkreta idéer om hur du kan omsätta de nya kunskaperna i din undervisning.

Tidig programmering

Denna programmering genomförs analogt eller digitalt och kräver inte läskunnighet hos eleverna som utför den! Exempel på miljöer som används här är Blue-bots, Lightbot och analog programmering med musik som verktyg. Dessa workshops ges som engångstillfällen, du går alltså en workshop om ca 2 timmar vid ett tillfälle.

Workshopar i tidig programmering under VT-20
Undervisare: Larry Rollag, IKT Processutvecklare Uppsala kommun
13 feb kl 14:00-16:00
12 mars kl 14:00-16:00
26 mars kl 14:00-16:00 - OBS!: inställd p.g.a Corona
Info om anmälan, lokal och kontakt

Blockprogrammering

Genom blockprogrammering kan elever programmera alltifrån robotar till spel och berättelser och svårighetsnivån är väldigt flexibel. Den gemensamma nämnaren är att programmeringen sker med hjälp av kod-block som kopplas samman, där blocken visar det kommando som ges, men döljer den faktiska koden. Exempel på miljöer som används är scratch och micro:bits, och våra LEGO-workshops för elever är ett annat exempel. Workshoparna i blockprogrammering ges som utbildningspaket, där det ingår två träffar á 2-3 timmar med enklare uppgifter att utföra mellan träffarna.

Workshopar i blockprogrammering under VT-20
Blockprogrammering nivå 1: Scratch
Workshop-paket med två träffar: 30 mars + 20 april, kl 13:00-16:00
OBS!: inställt mars ut p.g.a. Corona!
Undervisare: Lennart Rolandsson, Forskare vid Uppsala universitet

Fler workshopar släpps senare under vårterminen!
 

Textprogrammering

Under dessa workshops handlar det om programmering genom att skriva kod. Textprogrammering är den typ av programmering som tydligast visar hur avancerad programmering går till, men svårighetsnivån är anpassningsbar. Under workshoparna gås grunderna i textprogrammering som variabel, inmatning, utmatning, alternativ repetition och funktioner igenom, och ni använder något eller några av alla tillgängliga programmeringsspråk. Workshoparna i textprogrammering ges som utbildningspaket, där det ingår två träffar á 2-3 timmar med enklare uppgifter att utföra mellan träffarna.

Workshopar i textrogrammering under VT-20
Textprogrammering nivå 1: Python
Workshop-paket med två träffar: 3 april + 8 maj, kl 13:00-16:00
Undervisare: Lennart Rolandsson, Forskare vid Uppsala universitet

Textprogrammering nivå 1: Python
Workshop-paket med två träffar: 17 april + 12 maj, kl 14:00-16:00
Undervisare: Lars-Åke Nordén, Forskare vid Uppsala universitet

Jag jobbar inte i Uppsala kommun, kan jag gå workshop hos er?

Ja! Vissa av våra workshops. 
De workshops som leds av forskare vid Uppsala universitet är öppna för lärare i hela landet.
De workshops som leds av Uppsala kommun är öppna för lärare, från kommunala skolor och friskolor, i Uppsala kommun.
 

Se videoklipp  

Anmälan, lokal och kontakt

Du anmäler dig via Uppsala kommuns BOKA-system. 
Genom att anmäla dig till workshopen förbinder du dig också till att delta i utbildningstillfället.
 
Här finns vi: Workshoparna äger sedan rum på Uppsala universitet, Informationsteknologiskt Centrum (ITC) på Polacksbacken i Hus 4, våning 4. Så hittar du hit och här hittar du parkering.  
Innan ni besöker Informationsteknologiskt centrum ber vi er ta del av våra säkerhetsinstruktioner.
 

Håll dig uppdaterad!

Du vet väl att du på www.uu.se/skola kan prenumerera på aktiviteter och resurser som Uppsala universitet har att erbjuda förskolan och skolan?

Sök ut det som intresserar dig, välj prenumerera och bli uppdaterad via mejl varje gång det kommer något nytt som matchar dina intresseområden. Du kan också välja att få samlad information lagom inför terminsstart.