Studiebesök – titta in på campus

Lärare! Låt dina elever uppleva forskning och utbildning vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten!

Kom och låt er inspireras av alla möjligheter som finns hos oss. Ta del av information om vårt utbildningsutbud och träffa studenter som läser på våra utbildningar. Våra forskare ger populärvetenskapliga föreläsningar som passar elever som går sista året på gymnasiet. Om möjligt erbjuder vi även guidade turer på campus. Vi syr ihop ett program som passar er utifrån de möjligheter som kan erbjudas den dag ni vill besöka oss.

Syftet med studiebesök

På ett studiebesök inspireras eleverna av aktuell forskning och utbildning inom teknik och naturvetenskap. Att eleverna ser sig själva i campusmiljön och får träffa studenter skapar en trygghet inför framtida studieval, och förhoppningsvis en känsla av att ”jag kan trivas här”.

Som lärare kan kan du önska ämne för en forskarföreläsning som kopplar till din pågående undervisning. Besöket skapar möjlighet för er att själva följa upp den forskning som presenteras, genom att diskutera ämnets betydelse för individ och samhälle. Eleverna kan i klassen diskutera sådant som forskningens samhällspåverkan, betydelse för en hållbar utveckling eller etiska aspekter på forskning.

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har ett stort utbud av aktiviteter riktade till gymnasiet utspritt under året:

På plats i Uppsala

Digitalt utbud

  • UppTalk Weekly Populärvetenskaplig samtalsserie via Zoom varje tisdag kl. 12.00 Intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet. Alla samtal spelas in och kan användas i undervisningen när det passar er.
  • Universitetets YouTube-kanal ”Lär dig mer om ...” erbjuder korta filmer som beskriver olika saker på ett lättsamt vis. Lär dig mer om till exempel fotosyntes, ”Internet of things” eller vindkraft.

Se hela vårt utbud på universitetets sida för skolsamverkan.

Hitta mer aktiviteter för skolan!

uu.se/skola kan du söka i hela Uppsala universitets aktivitetsutbud för skolan och förskolan. Prenumerera på de områden som är intressanta för dig och din undervisning!

Senast uppdaterad: 2023-03-13