Teknikåttan

Teknikåttan är två fristående tävlingar inom teknik, matematik och naturvetenskap som är öppna för alla åttondeklassare i Sverige. Tävlingarna äger rum under vårterminen och består av en frågetävling respektive ett konstruktionsuppdrag. De syftar till att stimulera elevernas fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt ämnar ge stöd och inspiration till lärare som undervisar i dessa ämnen. Uppsala universitet arrangerar tävlingen i samarbete med nio andra svenska lärosäten.

Teknikåttans syfte

Teknikåttan vill visa att det finns alternativa vägar till kunskap. Genom att relatera till vardagsnära ting och ge nya perspektiv på teknik och naturvetenskapliga fenomen lockas eleverna att ge kloka svar på kluriga problem. Därigenom stärks också elevernas självförtroende och tilltro till sitt eget sunda förnuft. Frågorna ska engagera alla elever i klassen oavsett kön, etniskt och socialt ursprung så att fler kan se en utbildning inom de tekniska och naturvetenskapliga ämnesområdena som en möjlighet. Teknikåttan önskar också ge stöd och inspiration till lärare inom dessa ämnesområden.

Frågetävlingen

Teknikåttan startar i januari med en kvalomgång. Frågorna presenteras i en film som läraren visar för klassen under lektionen och eleverna svarar individuellt på frågorna online. De bästa klasserna i varje region går vidare till en regiontävling som äger rum på lärosätet i april. Nytt för 2024 är att hela klassen är med och tävlar i både regionfinalen och i riksfinalen. Vinnarklassen i regiontävlingen får representera regionen i riksfinalen som äger rum i maj. Riksfinalen äger rum på Tekniska museet i Stockholm och även här är hela klassen med och tävlar. Förutom äran tävlas det om prispengar till klasskassan.

Anmälan till frågetävlingen öppnar i juni och stängs några dagar innan kvaltävlingens början. Kvaltävlingen är öppen under drygt en vecka. Läraren kan välja när under denna vecka som klassen deltar.    

Priser i regiontävlingen:

 • 1:a pris10 000 kr
 • 2:a pris 7500 kr
 • 3:e pris5000 kr

Priser i rikstävlingen: 

 • 1:a pris 20 000 kr 
 • 2:a pris 15 000 kr 
 • 3:e pris 10 000 kr 

Hålltider 

 • Januari: Deadline anmälan till kvaltävling
 • Januari – februari: Kvaltävling
 • Februari: en film med svaren på kvalfrågorna publiceras på Teknikåttans hemsida. De bästa klasserna bjuds in till regiontävling.
 • April: Regiontävling på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.
 • Maj: Rikstävling på Tekniska museet i Stockholm.


Detaljerad information om frågetävlingen på teknikåttans hemsida.

Konstruktionsuppdraget

I konstruktionsuppdraget får klassen gemensamt lösa en konstruktionsuppgift. Konstruktionsuppdraget 2024 handlar om att skapa en kedjereaktion som slutar med att en korv läggs i ett bröd. Resultatet spelas in och skickas till Teknikåttan. De tävlande klasserna får därefter betygsätta varandras konstruktioner. En jury från Teknikåttan utser konstruktionsuppdragets vinnare.

Konstruktionsuppdraget presenteras i början av september. Sista dag för anmälan, bedömning av uppdragen samt korande av vinnare sker under våren. Arbete med Teknikåttans konstruktionsuppdrag har visat sig stärka klassens samarbete, kreativitet och uppfinningsförmåga.

Priser i konstruktionsuppdraget:

 • 1:a pris          15 000 kr                           
 • 2:a pris          10 000 kr                           
 • 3:e pris          5000 kr                              

Hålltider

 • Oktober: Uppgiften publiceras på teknikattan.se och anmälan öppnar.
 • Mars: Sista dag för anmälan till tävlingen
 • April: Sista dag för uppladdning av er resultatfilm
 • Maj: Sista dag att skicka in bedömningar
 • Maj: Presentation av vinnare på Teknikåttans hemsida


Konstruktionsuppdraget 2024.

Vill du veta mer?

För detaljerad information om tävlingarna samt anmälan, besök Teknikåttans webbplats: www.teknikattan.se

För andra frågor eller funderingar hör av dig till Uppsalaregionens kontaktperson: Pär Gudfastsson.

Hitta mer aktiviteter för skolan!

uu.se/skola kan du söka i hela Uppsala universitets aktivitetsutbud för skolan och förskolan. Prenumerera på de områden som är intressanta för dig och din undervisning!

Senast uppdaterad: 2023-11-13