Karriärplanering

Början - mitten - slutet

Kom igång redan från start! Din utbildning är inte frikopplad från det som kallas ”karriären” utan en viktig del av den.

Den utbildning du valt ligger till grund för din framtida kunskap och kompetens. Studietiden i övrigt kan också ge dig mycket som underlättar din framtida övergång till arbetslivet. Här ger vi dig olika tips beroende på om du är i början, mitten eller slutet av din utbildning.

Läs mer om hur du planerar din karriär under studietiden

Jobba under studietiden

Det finns flera möjligheter att samla på sig erfarenheter och samtidigt tjäna lite extra pengar under studietiden. Som blivande ingenjör eller naturvetare är du redan intressant för arbetsgivarna. Här hittar du jobben.

Läs mer om möjliga jobb under studietiden

Nätverk

Ditt nätverk är en stor resurs i karriärplaneringen. Genom ditt nätverk kan du lära känna personer som ska ge dig jobbet du vill ha. Vi ger dig tips på hur du bygger upp ett nätverk med stor potential att gagna din karriär.

Läs våra tips om hur du skaffar ett användbart nätverk