Projektarbetspresentation Agnes Andersson och Linnéa Leppänen

  • Datum: –11.00
  • Plats: Slutsatsen, plan 5 MVM-huset SLU
  • Kontaktperson: Agnes Andersson och Linnéa Leppänen
  • Seminarium

Avfallsförbränning i Chisinau

Avfallsförbränning är ett bra sätt att minska mängden avfall som läggs på deponi och samtidigt få nytta av den i form av energi. Moldavien är ett land i Östeuropa som idag importerar sin energi i form av gas från Ryssland. För att bli mer självständiga skulle landet kunna börja förbränna sitt avfall som nu bara läggs på hög.

I det här projektarbete undersöks potentialen för avfallsförbränning i Moldaviens huvudstad Chisinau. För att erhålla ett resultat utvecklades en programvara uppbyggd av Excel och Visual Basic.

Varmt välkomna på vår presentation för detta projekt.

Handledare: Ronny Arnberg, IVL
Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU