Projektarbetspresentation Martin Ericson

  • Datum: –11.00
  • Plats: Insikten, plan 5 MVM-huset SLU
  • Kontaktperson: Martin Ericson
  • Seminarium

Systemutformning av autonom batteridriven traktor inom lantbruket

Projektet handlar om att ta reda på vilken systemutformning som kräver minst tid för att bruka en lantbruksgård genom att utföra vissa arbetsmoment. Vilka storlekar på elmotor, batteri och laddare ska väljas och hur mycket energi kräver arbetsuppgifterna? 

Handledare: Gunnar Larsson, SLU
Ämnesgranskare: Anders Larsolle, SLU
Examinator: Åke Nordberg, SLU