Exjobbspresentation - Erik Jonasson

  • Datum: –14.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001
  • Föreläsare: Erik Jonasson
  • Kontaktperson: Erik Jonasson
  • Seminarium

Optimering av lokalt likströmsnät

Utbyggnaden av solceller i Sverige har de senaste åren ökat kraftigt, delvis på grund av det statliga investeringsstödet. Då investeringsstödet på sikt är tänkt att fasas ut kan det vara av intresse att med andra medel öka lönsamheten för mikroproduktion. Då lönsamhetskalkylerna är kraftigt beroende av egenanvänd producerad el kan åtgärder för att öka egenanvändningen öka investeringsincitamenten. En sådan åtgärd är att förbinda flera byggnader med ett internt energidelningsnät, något som gjorts på ett fåtal platser i Sverige.

Genom att sammanbinda byggnader med elproduktion kan elproduktion och konsumtionen aggregeras för att öka egenanvändning. En byggnad med energiöverskott kan leverera energi till en byggnad där det behövs, istället för att sälja överskottet på det vanliga elnätet till ett lågt pris.

I den här studien analyseras ett sådant energidelningsnät. En utökning av solcellsproduktionen och implementation av ett för byggnaderna gemensamt batterilager kopplat till energidelningsnätet utvärderas. Tre kontrollstrategier för batterilagret analyseras i syfte att ta reda på vilket driftscenario ett batteri skapar störst värde i ett energidelningssystem.

Är du intresserad av alternativa metoder för att skapa ekonomiska incitament för solceller och energilager är du välkommen på min exjobbspresentation.
 

Handledare: Ulf Näslund, Vasakronan
Ämnesgranskare: Cecilia Boström, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Cristina Stoltz