Arbetsgång för Projektarbete i energisystem

Här följer en checklista för dig som ska läsa kursen Projektarbete i energisystem.

 1. Ta till dig information om förkunskapskrav, innehåll i kursplanen och regler kring kurserna. Fundera på om det är ett 10 hp eller 15 hp projektet du tänker göra.
 2. Gå och lyssna på någon eller några presentationer av projektarbeten om du har möjlighet. Exempel på tidigare projektarbeten hittar du här
 3. Leta reda på ett projektarbete som intresserar dig (se t.ex. tips på sidan "Hitta din plats".) Kontakta arbetsplatsen och dess representant (vanligen den framtida handledaren). Lämna Arbetsuppgifter och ansvar för handledare på projektarbete till den tilltänkta handledaren. Kom ihåg att: ”Arbetet utförs under ledning av handledare i nära anslutning till pågående forsknings- eller utvecklingsprojekt vid universitetsinstitution, företag, myndighet, förening eller organisation.”
 4. Ta fram en preliminär projektplan tillsammans med handledaren. Planen ska innehålla ett tydligt projektmål och tydliga delmål för projektets genomförande.
 5. Välj om projektet passar bäst att göra på SLU eller Uppsala universitet. D.v.s. om kompetensen finns på SLU eller Uppsala universitet. Hitta en ämnesgranskare på SLU eller Uppsala universitet.
 6. Diskutera den preliminära projektplanen med din ämnesgranskare, revidera den vid behov och upprätta en preliminär tidplan. Tillsammans går ni igenom målen i kursplanen och diskuterar hur dessa kommer att uppfyllas.
 7. Ta kontakt med examinator (Åke Nordberg på SLU alternativt Henrik Sjöstrand på Uppsala universitet) och berätta om ditt förslag på projektarbete där du även föreslår en ämnesgranskare.
 8. Ansök till kursen. Ansökan lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs skall projekt, förslag på arbetsplats, projektplan, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator. Du som gör kursen på SLU ska förutom detta anmäla dig till kursen på antagning.se.
 9. Bestäm tillsammans med ämnesgranskaren när ni ska ha kontakt och hur kontakten ska ske under arbetets gång. Var tydlig med att ämnesgranskaren regelbundet ska följa ditt arbete minst en gång i månaden.
 10. Uppdatera din projektplan, tillsammans med handledare och ämnesgranskare, senast två veckor efter påbörjat arbete. Förtydliga projektmål och delmål för projektets genomförande. Detta är viktigt för att ditt arbete ska bli klart i tid.
 11. Börja i mycket god tid att planera din kommande skriftliga rapport enligt gällande mallar. Hjälp med att skriva finns att få via Språkverkstan (länk SLU:s Språkverkstad, länk Uppsala universitets Språkverkstaden). Är ni fler studenter som gör projektarbetet tillsammans, ska respektive students arbetsinsats och bidrag till studien tydligt redovisas i rapporten. Det görs lämpligast efter förordet under rubriken ”Författarnas enskilda bidrag till studien”.
 12. Gå igenom den preliminära rapporten med din handledare och ämnesgranskare.
 13.  När arbetet börjar bli klart, skicka rapporten till ämnesgranskaren. Gå igenom kursmålen tillsammans med ämnesgranskaren.
 14. Boka tid för presentationen av ditt projektarbete när ämnesgranskaren gett sitt godkännande. Ämnesgranskare och examinator måste närvara på presentationen, kontrollera att dessa kan närvara på detta, innan du bestämmer tid! Börja i god tid att planera för din presentation.
 15. Mer om den muntliga presentationen här.
 16. Mer om rapportskrivning hittar du här.
 17. Du måste vara godkänd på din muntliga presentation. Om du underkänns måste du boka ny tid. Efter godkänd presentation och rapport blir du godkänd på kursen.
 18. Försäkra dig om att du får lämna synpunkter på hur kursen Projektarbete i Energisystem har fungerat (skriva en kursvärdering).