Muntlig presentation av Projektarbete i energisystem

Efter att ämnesgranskaren har tillstyrkt den preliminära rapporten och därmed gett klartecken för muntlig presentation ska du kontakta examinator och lämna över din rapport till denne. Därefter ska du bestämma dag och tid för din presentation, när ämnesgranskaren, examinator och du kan. Presentationen bör ske inom terminstid.

Skicka rapporten

Senast en vecka innan din presentation ska du skicka rapporten till ämnesgranskare och examinator. Din rapport ska plagiatgranskas:
SLU: skicka din rapport (inklusive en framsida innehållande ditt namn och titeln på arbetet) till examinators Urkundsadress ake.nordberg.slu@analys.urkund.se .
Uppsala universitet: plagiatgranskning sker genom att ladda upp rapporten på Studentportalen.

Bokning av lokal

För dig som gör projektarbete på SLU: examinator bokar lokal i MVM-huset.
För dig som gör projektarbete på UU: Boka själv lokal i Receptionen på Ångströmlaboratoriet, eller i samråd med ämnesgranskare.

Inbjudan till presentationen

Skriv en inbjudan till presentationen och skicka den senast en vecka innan du ska ha din presentation till Ake.Nordberg@slu.se (projektarbete på SLU) respektive henrik.sjostrand@physics.uu.se (projektarbete på UU) som ser till att den läggs in i energisystemprogrammets Kalendarium.

Din inbjudan ska innehålla:

  • ditt namn
  • titeln på projektarbetet
  • dag, tid och lokal
  • en kort (populär) text som beskriver vad ditt exjobb handlar om
  • namn på handledare
  • namn på ämnesgranskare
  • namn på examinator

Din presentation

Din presentation bör ta ca 20 min. Därefter ges utrymme för åhörarna att ställa frågor och framföra synpunkter. Avslutningsvis kan handledare, ämnesgranskare och examinator framföra sina kommentarer till arbetet.