Svårt att prata inför andra?

2018-01-15

Känner du obehag inför muntliga presentationer?
Det ges en Våga Tala-kurs för tek/nat-studenter med talängslan under vårterminen.

Kursen, som omfattar 5-6 träffar startar onsdag 24/1 kl 17.15 på Ångström.
Deltagarantal är begränsat till 12 och antagningen sker löpande. Blir det fler än 12 anmälningar kan det eventuellt bli en kurs i period 4 också.

Anmälan till:
Martin Holmberg
Lika villkorssamordnare för studenter vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet