Svara på SLU:s studiesociala enkät

2018-01-25

SLU genomför vartannat år en enkät för att ta reda på hur du som student ser på din studiesociala miljö.

Länk till enkäten