Banner W

Examen på civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

teknat-fakultetens examenssidor hittar du all information om att söka examen.

Införa eller tillgodoräkna kurser

Om du har kurser som du behöver införa eller tillgodoräkna hittar du information på teknat-fakultetens sidor om tillgodoräknande av kurser.

Införa eller tillgodoräkna kurser från utländska lärosäten

Om du har kurser från utländska lärosäten som du fått tillgodoräknade/införda i programmet ska du använda pappersblanketten för ansökan om examen, se examenssidorna.

Du behöver då bifoga:

  • registerutdrag/transcript i original, eller en vidimerad kopia från aktuella utländska lärosäten
  • beslut om tillgodoräknande och/eller införande vid Uppsala universitet.

Antal poäng i examen ska inte överstiga 300 hp. Om du har kurser utöver det kan du få ett särskilt kursbevis för dem, som du ansöker om i särskild ordning.

ansöka om examen

Du ansöker om examen i Studentportalen Mina studier/Examen. Där ser du alla kurser du läst vid svenska lärosäten inklusive tillgodoräknanden och införande av svenska kurser. OBS att det är en yrkesexamen du ska ansöka om.

alumnnätverk

Registrera dig gärna i Uppsala universitets alumnnätverk och SLU:s alumnnätverk - ett bra sätt ha fortsatt kontakt med universiteten. Du får information från respektive universitet och du kan se vart dina studiekamrater tagit vägen.

examensceremoni

Vi hoppas få se dig på examensceremonin/examensfesten!