Banner W

Forskning inom miljö- och vattenteknikområdet

Hur blir man forskare?

Tycker du att det verkar spännande med forskning? Då kanske du ska söka en doktorandtjänst. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen.

Därefter kan man söka en s k postdoc vid något utländskt universitet eller i Sverige. De är på ett eller två år. Därefter kan man bli forskare. Som forskare arbetar man oftast i en forskargrupp.

Efter doktorsexamen kan man även arbeta inom den privata sektorn. Att bygga på civilingenjörsexamen med en doktorsexamen leder ofta till jobb som chef, forskare eller specialist.

Doktorandtjänster att söka på Uppsala universitet
Doktorandtjänster att söka på SLU

Miljö- och vattenteknikalumner som valt att forska

MALIN DOKTORERAR INOM DRICKSVATTENRENING

Malin Ullberg är doktorand på institutionen för vatten och miljö på SLU:s campus Ultuna. Hennes doktorandprojekt handlar om aktiva kolfilter och hur dessa kan användas för att säkra ett dricksvatten som är nästintill fritt från skadliga miljögifter och föroreningar. Ämnet berör både kemi och mikrobiologi, vilket innebär ett varierande och spännande doktorandprojekt med nära samarbete med flera dricksvattenproducenter. Som doktorand är man del av en internationell arbetsplats med chans att åka på spännande konferenser och kurser utomlands.

Johan är doktorand

Johan Nilsson doktorerar vid Sveriges lantbruksuniversitet. Doktorandutbildningen omfattar fyra års studier där man dels läser kurser och dels arbetar med ett självständigt forskningsprojekt. Johans doktorandprojekt går ut på att bedöma miljöpåverkan av olika markanvändningsstrategier inom jordbruket, det vill säga vilken miljöpåverkan olika jordbrukssystem har samt hur miljöpåverkan för samma system skiljer sig mellan olika platser beroende på klimat, markens egenskaper etc. Som doktorand får man även ofta rycka in där det behövs i universitetets övriga åtaganden som undervisning och diverse administrativa uppgifter, vilket gör det till ett roligt och omväxlande arbete.

Emma doktorerar inom livscykelanalys

Emma Moberg är doktorand på institutionen för energi och teknik på SLU Ultuna utanför Uppsala. Hennes doktorandarbete handlar om hur en klimatskatt på svenska livsmedel kan utformas för att minska klimatpåverkan med så få negativa effekter som möjligt för andra miljömål.

Emma använder sig av livscykelanalys (LCA) för att beräkna klimatpåverkan från livsmedel. Intresset för LCA väcktes då hon läste en kurs på SLU i Miljömanagement-blocket. Nu undervisar hon själv i den kursen. Arbetet som doktorand är omväxlande med många olika arbetsuppgifter vilket gör det väldigt roligt och utvecklande.