Banner W

Karriär

Var har W-studenter fått jobb?

De som läst på miljö- och vattenteknikprogrammet har fått jobb t ex på
Sweco, IVL, Vattenfall, Miljödepartementet, Golder Associates, universitet, länsstyrelser, kommuner, pappersmassaindustrin.