Banner W

Programansvar

Programansvarig vid Uppsala universitet: Roger Herbert
Tel: 018-471 22 66,  070-325 87 24
Institutionen för geovetenskaper
Uppsala universitet
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Besöksadress: Geocentrum, Villav. 16, 752 36 Uppsala
Roger.Herbert@geo.uu.se


Stephan KöhlerProgramstudierektor vid SLU: Stephan Köhler
Tel: 018-67 38 26
Institutionen för vatten och miljö
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7050, 750 07 Uppsala
Besöksadress: MVM-huset, Lennart Hjelms väg 9, Ultuna, rum B4097
stephan.kohler@slu.se

Programrådet för miljö- och vattenteknikprogrammet
Se www.teknat.uu.se

Studievägledning och frågor om SLU-kurser

För frågor kring studievägledning och andra studerandefrågor (t ex studieuppehåll) kontakta
Studievägledare Sara Rosenquist
Tel: 018-471 7230, 070-425 08 19
Studentservice Ångström
Box 536, 751 21 Uppsala
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum 11205
Lägerhyddsvägen 1
studievagledare-W@uadm.uu.se
Boka tid hos studievägledaren på www.teknat.uu.se/boka  

För studievägledarfrågor rörande kurser på SLU:
studievagledning@slu.se

För frågor om kurser på SLU kontakta
Biträdande programstudierektor vid SLU: Cecilia Sundberg
Tel: 018-671528
Institutionen för energi och teknik
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7032, 750 07 Uppsala
Besöksadress: MVM-huset, Lennart Hjelms väg 9, Ultuna, rum A5035
cecilia.sundberg@slu.se