Banner W

Tillgodoräknande av kurs som ges på SLU

Om du har läst en kurs vid ett annat lärosäte som motsvarar en obligatorisk kurs som ges på SLU inom miljö- och vattenteknikprogrammet kan du tillgodoräkna dig den i examen.

  • Om kursen du läst vid annat lärosäte anses motsvara den kurs som ingår i miljö- och vattenteknikprogrammet ska du fylla i Uppsala universitets tillgodoräknandeblankett.
  • Om kursen du läst vid annat lärosäte inte anses helt motsvara kursen som ingår i miljö- och vattenteknikprogrammet ska du fylla i SLU:s tillgodoräknandeblankett för del av kurs. Följ instruktionerna på blanketten. Du måste alltid anmäla dig på antagning.se till den kurs du ska göra ett tillgodoräknande inom kurs för om det gäller en kurs du skulle läst på SLU.