Banner W

Projektarbete i miljö- och vattenteknik

Inom tillvalskursen Projektarbete i miljö- och vattenteknik har du möjlighet att träna på att självständigt - enskilt eller tillsammans med en eller flera andra studenter - planera, genomföra och redovisa ett forsknings- eller utvecklingsarbete. Syftet är också att du ska få användning för, fördjupa och bredda kunskaperna från tidigare studier inom miljö- och vattenteknikprogrammet.

Omfattning, Kursplan och arbetsgång

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. 

Ansökan till kursen

Lämnas till examinator på särskild blankett. Innan start av kurs skall förslag på arbetsplats, handledare och ämnesgranskare godkännas av examinator.

Blankett Projektarbete i miljö- och vattenteknik 10 hp
Blankett Projektarbete i miljö- och vattenteknik 15 hp

Muntlig och skriftlig redovisning

Du presenterar ditt projektarbete muntligt på ett seminarium och skriftligt i en rapport.

Övrigt

  • Kursen kan genomföras under valfri tidsperiod under året.
  • Endast en projektkurs i miljö- och vattenteknik kan medräknas inom examenskravet för civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik.