Banner W

Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik

Under slutet av tredje året görs ett projektarbete inom kursen Självständigt arbete i miljö- och vattenteknik där flera studenter bildar en projektgrupp. En handledare stödjer projektgruppen. Projekten ska ha anknytning till miljö- och vattenteknik och kan vara utformade i samarbete med företag eller myndighet.

Kursen inleds med en introduktionsvecka med obligatorisk undervisning kl 8-17 varje dag. Syftet med veckan är att lära sig att genomföra projekt, bland annat planering, hur man kan samarbeta i en större grupp och hur arbetsprocessen kring ett projekt kan se ut.

Därefter påbörjas kandidatarbetet. Studenterna kan föreslå en projektidé själva eller välja bland frågeställningar från företag eller organisationer. Studenterna anmäler vilket projekt de är intresserade av och delas in i grupper efter detta. Projektgruppen består av ungefär sex studenter.

Utöver schemalagd undervisning (biblioteksundervisning, projektplansredovisning, mittredovisning) kommer studenterna inom respektive projektgrupp att själva planera gruppens arbete under resten av kursen.

Förkunskaper och presentation av projekten

För att få läsa kursen måste du, vilket framgår av kursplanen, uppfylla behörighetskravet 120 hp inom miljö- och vattenteknikprogrammet vid kursstart.

Vid kursens slut presenterar grupperna sina projekt muntligt inför varandra. Då genomförs även opposition.

Den skriftliga rapporten på kursen är en sammanläggningsrapport av samtliga rapporter som skrivits inom respektive projektgrupp och inkluderar en slutrapport av projektet. Utöver den gemensamma rapporten, författar varje student en egen populärvetenskaplig sammanfattning av projektet samt skriver en engelsk översättning av slutrapportens sammanfattning.

               Läs rapporterna