Banner W

Utbildningsplan och studieplan

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för programmet. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå. Utbildningsplanen anger bl a utbildningens mål och innehåll samt vilken examen programmet leder till.

Utbildningsplan för civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
Lokala mål för civilingenjörsexamen i miljö- och vattenteknik

Studieplanen innehåller lista över programmet kurser och länkar till kursplaner.
Studieplan läsåret 2019/20

Hitta äldre studieplaner