Studentservice på Ångström

På Ångström finns följande studentservice:

Studentservicedisk för alla studenter på Ångström   (1 på karta nedan)
Studievägledare för alla tekniska program   (1 på karta nedan)
Programadministratörer för alla tekniska program  (1 på karta nedan)
Schemaläggare  (1 på karta nedan)
Samordnare för stöd för internationella studenter   (1 på karta nedan)
Särskilt stöd till studenter i behov av det (1 på karta nedan)
Studentservice Fysik    (2 på kartan nedan)
Studentservice Matematik  
Studentservice Teknik    (3 på kartan nedan)Studentservicedisk Ångström

Studentservicedisk för alla studenter på Ångström. Här får du svar på allmänna frågor om dina studier, registerutdrag, examensarbeten, hänvisning till rätt person mm.

Öppettider under terminstid
Besök och telefontid: mån-tis, tor-fre kl 10:00 - 14:30, ons kl 10:15-14:30
Besöksadress: Ångström, hus 1, plan 1
Postadress: Enheten för studentservice, Box 536, 751 21 Uppsala
Telefon: 018-471 30 03, E-post:  studentservice@angstrom.uu.se

Administratörer och informatörer


Paula Forslund
- Studieinformatör
Besöksadress: Studentservicedisken, Ångström, hus 1 plan 1
Telefon: 018-471 3003
E-post: studentservice@angstrom.uu.se
         
 

Åsa Lagerwall - Programadministratör                              
Administrerar examensarbeten, studieteknik, tillgodoräknanden och införanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till senare del på följande program:Teknisk fysik (F), Teknisk fysik med materialvetenskap (Q),System i teknik och samhälle (STS), Kemiteknik (K), Maskinteknik (MI), Byggteknik (BI)  och Masterprogrammet i energiteknik (ET)
Besöksadress: Ångström 11630
Telefon: 018-471 7135
E-post: asa.lagerwall@uadm.uu.se

Veronica Sampietro Vikberg - Programadministratör 
Administrerar examensarbeten, studieteknik, tillgodoräknanden och
införanden av svenska kurser, studieuppehåll, avbrott och antagning till
senare del på följande program: Elektroteknik (E), Elektroteknik, (EI),
Energisystem (ES), Informationsteknologi (IT), Miljö- och vattenteknik (W),
Molekylär bioteknik (X),  Medicinsk teknik (MTI) och Kärnkraftteknik (KKI) 
Besöksadress: Ångström 11630                               
Telefon: 018-471 3032
E-post: veronica.sampietro-vikberg@uadm.uu.se


Alexander Kirsebom - Administrativ assistent
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3105
E-post: alexander.kirsebom@uadm.uu.se

Internationellt utbyte

Veronica Sampietro Vikberg
Samordnare för stöd för internationella studenter.
Internationell handläggare för utbytesstudenter
Besöksadress: Ångström 11630                               
Telefon: 018-471 3032
E-post: exchange@teknat.uu.se

Emma Svensson                                                                   
Samordnare för stöd för internationella studenter.
Internationell handläggare för utresande utbytesstudenter
Besöksadress: Ångström 11204
Telefon: 018-471 3099, 070-425 0735
E-post: exchange@teknat.uu.se

                

Schemaläggare

Camilla Söderlund - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Kemiteknik, Molekylär bioteknik
Masterprogram: Geovetenskap, Hållbar utveckling, Kemi, Bioinformatik och Molekylär bioteknik.
Kandidatprogram: Geovetenskap och Kemi.
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3145, 070-4250579
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Karin Cederberg - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: System i teknik och samhälle och Teknisk fysik.
Masterprogram: Industriell ledning och innovation och Matematik
Kandidatprogram: Matematik
Ämneslärarprogrammet matematik
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 3005
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Desirée Falk - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Informationsteknik och Teknisk fysik med materialvetenskap
Högskoleingenjörsprogram: Byggteknik och Kvalitetsutveckling och ledarskap
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 7209
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Sergio Duchens - Schemaläggare
Föräldraledig

Eva Regnér - Schemaläggare
Civilingenjörsprogram: Elektroteknik, Energisystem och Miljö- och vattenteknik
Högskoleingenjörsprogram: Elektroteknik och Maskinteknik
Masterprogram: Förnybar elgenerering, Energiteknik
Besöksadress: Ångström 11213
Telefon: 018-471 2326
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Alexander Kirsebom - Schemaläggare
Masterprogrammen i Kemi
Högskoleprogrammet i Medicinsk teknik
Besöksadress: Ångström 11211
Telefon: 018-471 3105
E-post: schemafragor@angstrom.uu.se

Studie- och karriärvägledare

Sara Rosenquist - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i Miljö- och vattenteknik (W)
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik (MI)
Besöksadress: Ångström 11205
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 7230, 070-425 0819
E-post: studievagledare-W@uadm.uu.se;
studievagledare-MI@uadm.uu.se

Moses Högback - Studie- och karriärvägledare
Högskoleingenjörsprogrammet i Elektroteknik (EI)
Civilingenjörsprogrammet i Elektroteknik (E)
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (F)
Besöksadress:
Ångström 11208
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3002, 070-167 9524
E-poststudievagledare-EI@uadm.uu.se,
studievagledare-E@uadm.uu.se, studievagledare-F@uadm.uu.se

Eric Sönnert - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk fysik (F)
Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Fysik med
Materialvetenskap (Q)
Högskoleingenjörsprogrammet i Kärnkraftsteknik (KKI)
Besöksadress: Ångström 11204
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3015, 070-167 90 85
E-post: studievagledare-F@uadm.uu.se,
Studievagledare-Q@uadm.uu.se;   studievagledare-kki@uadm.uu.se

Emma Svensson - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X)
Civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik (K)
Besöksadress: Ångström 11204
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3099, 070-425 0735
E-post: studievagledare-X@uadm.uu.sestudievagledare-K@uadm.uu.se

Johannes Sjöholm - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i Informationsteknologi (IT)
Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle (STS)
Besöksadress: Ångström 11207
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 7704, 072-9999355
E-post: Studievagledare-IT@uadm.uu.se;
studievagledare-STS@uadm.uu.se


Martin Holmberg - Studie- och karriärvägledare
Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik (BI)
Lika villkorssamordnare för studenter vid
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Besöksadress: Ångström 11234
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 1068, 070-425 0543
E-post:  studievagledare-bi@uadm.uu.se;
martin.holmberg@uadm.uu.se


Sonja Droschke - Studie- och karriärvägledare
Civilingenjörsprogrammet i Energisystem (ES)     
Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik (MI)
Besöksadress: Ångström 11209
Besöksbokning: www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 2873
E-post: studievagledare-ES@uadm.uu.se
studievagledare-mi@uadm.uu.se

Paula Forslund - Studie- och karriärvägledare

Civilingenjörsprogrammet i Energisystem (ES)
Högskoleingenjörsprogrammet i Medicinsk teknik (MTI)
Masterprogrammet i Energiteknik (ET)
Besöksadress: Ångström 11210
Besöksbokning:
www.teknat.uu.se/boka
Telefon: 018-471 3477
E-post: master-ET@uadm.uu.se; studievagledare-ES@uadm.uu.se
studievagledare-MTI@uadm.uu.se

ENHETSchef


Eva Skytt
- Enhetschef för enheten för studentservice
Besöksadress: Ångström 11233
Telefon: 018-471 6398
E-post: eva.skytt@uadm.uu.se