Terminstider läsår 2019/2020

Höstterminen (HT) 2019

Period 1   
Veckorna 36-44 (2/9 - 3/11)

Period 2
Veckorna 45-03 (4/11-19/1)

Vårerminen (VT) 2020

Period 3
Veckorna 04-12 (20/1 - 22/3)

Period 4
Veckorna 13-23 (23/3 - 7/6)

Schemafria dagar
27-28/12, Valborg 30/4, klämdag 22/5

TERMINSTIDER LÄSÅR 2020/2021

Höstterminen (HT) 2020

Period 1   
Veckorna 36 - 43 (31/8 - 25/10) 

Period 2
Veckorna 44 - 02 (26/10 - 17/1)

Vårerminen (VT) 2021

Period 3
Veckorna 03 - 12 (18/1 - 22/3)

Period 4
Veckorna 12- 22 (23/3 - 6/6)

Schemafria dagar
28-30 december, Valborg 30 april, klämdag 14 maj

Omtentaperioder inom teknat

OMTENTAPERIODER 2019/2020
De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Se Kurser som är utanför den ordinarie planen.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december (16/12-21/12)
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni (8/6-18/6)
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 ges i påsk (4/4, 6/4-9/4)
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti
   

OMTENTAPERIODER 2020/2021
De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider. Se Kurser som är utanför den ordinarie planen.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges i december 
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 ges i påsk 
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti
   

Omtentarutiner

Teknisk- naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för omtentamina from läsår 2017/2018

Om du vill få din tentamen omprövad

Ange vilken/vilka uppgifter du vill få omprövade och motivera varför i blanketetten för omprövning. Ärendet handläggs inte utan dessa uppgifter. Skicka/lämna en kopia på tentamen enligt nedan.

 • Inst. för fysik och astronomi, kurskod börjar med 1FA - kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för kemi Ångström, kurskod börjar med 1KE/1KB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för teknikvetenskaper, kurskod börjar med 1TE – kontakta ansvarig lärare
 • Matematiska Inst, kurskod börjar med 1MA/1MS – mejla tentamen till studexp@math.uu.se
 • Inst. för biologisk grundutbildning, kurskod börjar med 1BG/1MB – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för informationsteknologi, kurskoderna börjar med: 1TD, 1RT, 1DT, 1DL, 1MDs – kontakta ansvarig lärare
 • Inst. för geovetenskaper, kurskoderna börjar med 1GE, 1GV, 1HY, 1ME, 1MP, 1MV, 1PA, 1TV – kontakta ansvarig lärare

Mer information om tentamen hittar du här