Vill du studera teknik, IT, matematik eller naturvetenskap?

Inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet ges 16 Högskole- och civilingenjörsprogram samt 29 kandidat- och masterprogram. Dessutom ger vi ett ettårigt magisterprogram i vindkraftsprojektering och ett i hållbar destinationsutveckling. För de som behöver komplettera gymnasiebehörigheten för att komma in på våra program så ger vi ett basår. Förutom de kurser som enbart ges inom ramen för våra ingenjörsprogram så ger vi även en stor mängd fristående kurser. För den som vill gå på djupet inom ett område och själv forska så har vi utbildning på forskarnivå. De flesta av universitetets uppdragsutbildningar går genom avdelningen för uppdragsutbildning men några ges direkt av våra institutioner.

Beställ utbildningsbroschyr

Pedagogisk utveckling

Utbildning av högsta kvalitet utvecklas av engagerade lärare som reflekterar över pedagogikens betydelse, söker förbättringar och är villiga att pröva nya metoder. För att uppnå utbildning av högsta kvalitet pågår inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ett omfattande arbete kring pedagogisk utveckling.