Utbildning på forskarnivå inom teknik och naturvetenskap

Välkommen till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens sidor om utbildning på forskarnivå. Sidorna är till för dig som är eller vill bli doktorand, men även för dig som på annat sätt är involverad i forskarutbildning. 

Ämnesbredden är enorm, från grundforskning till tillämpad och industrinära forskning. Två examina med olika längd kan avläggas på forskarnivå vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, filosofie eller teknologie doktorsexamen och filosofie eller teknologie licentiatexamen. Utbildningen har en hög kvalitet och en sådan uppbyggnad att den som framgångsrikt har gått igenom den är väl förberedd och väl kvalificerad för anställning vid de bästa universiteten inom och utom landet, inom näringsliv, myndigheter och samhället i övrigt.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret och tillsynsansvaret för utbildningen. Det löpande ansvaret utövas av den institution där doktoranden är registrerad. 

Mer information hittar du i sidmenyn.

Senast uppdaterad: 2023-11-13