Ämnesstudieplaner

Astronomi (26 kB)
med inriktning mot astrofysik (26 kB)

Beräkningsvetenskap (53 kB)
med inriktning mot numerisk analys (53 kB)

Bioinformatik (50 kB)**
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Biokemi (48 kB)

Biologi (69 kB) (gemensam studieplan för alla inriktningar)
med inriktning mot: ekologisk botanik, ekotoxikologi, evolutionär funktionsgenomik, evolutionär genetik, evolutionär organismbiologi, fysiologisk botanik, jämförande fysiologi, limnologi, mikrobiologi**, miljötoxikologi, molekylär bioteknik**, molekylär cellbiologi**, molekylär evolution**, molekylär immunologi**, molekylärbiologi**, människans evolution och genetik, populationsbiologi, strukturbiologi**, systematik, zooekologi, zoologisk bevarandebiologi, zoologisk utvecklingsbiologi
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Byggteknik (55 kB)
med inriktning mot geoteknik

Datavetenskap (78 kB)
med inriktning mot: databasteknik (28 kB)datavetenskapens didaktik (27 kB)datorkommunikation (50 kB)inbyggda system (50 kB)människa-datorinteraktion (57 kB)

Datoriserad bildbehandling (78 kB)

Elektroteknik
med inriktning mot: reglerteknik (52 kB), signalbehandling (51 kB)

Fysik (48 kB)
med inriktning mot: astrofysik (26 kB)atom- molekyl- och kondenserade materiens fysiK (26 kB)*, biofysik (28 kB) (TNFYSI10)*, biofysik (TNFYSI03) (50 kB)**, elementarpartikelfysik (28 kB)*, fysikens didaktik (26 kB), jonfysik (27 kB)*, kärnfysik (27 kB)*, rymd- och plasmafysik (26 kB)tillämpad kärnfysik (27 kB)*
* För nyantagning fr.o.m. 2016-11-01 se fysik.
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Geofysik (26 kB) (gemensam studieplan för inriktningar)
med inriktning mot: fasta jordens fysik, seismologi

Geovetenskap
med inriktning mot: historisk geologi och paleontologi (26 kB), miljöanalys (157 kB)mineralogi, petrologi och tektonik (52 kB)naturgeografi (157 kB)

Hydrologi (157 kB)

Kemi (138 kB)
med inriktning mot: analytisk kemi (157 kB)biofysik (47 kB)**, fysikalisk kemi (50 kB)kemisk fysik (50 kB), materialkemi (51 kB)mikrobiell kemi (163 kB)molekylär biomimetik (164 kB)oorganisk kemi (52 kB), organisk kemi (50 kB)polymerkemi (49 kB), teoretisk kemi (51 kB)
**För nyantagning efter 2019-07-01, se molekylär biovetenskap.

Matematik (53 kB)

Meteorologi (58 kB)

Molekylär biovetenskap (218 kB)

Naturresurser och hållbar utveckling (50 kB)

Teknisk fysik (48 kB)
med inriktning mot: atmosfäriska urladdningar (51 kB), byggteknik och byggd miljö (49 kB)elektricitetslära (55 kB)elektronik (54 kB)fasta tillståndets fysik (51 kB)hållfasthetslära (48 kB)industriell teknik (60 kB), materialanalys (60 kB), materialvetenskap (53 kB)mikrosystemteknik (50 kB)mikrovågsteknik (52 kB)
nanoteknologi och funktionella material (51 kB)tillämpad mekanik (49 kB)tribomaterial (53 kB)

Teoretisk fysik (26 kB)

Tillämpad matematik och statistik (51 kB)

Senast uppdaterad: 2021-06-10